Příručka:$wgHashedUploadDirectory

This page is a translated version of the page Manual:$wgHashedUploadDirectory and the translation is 100% complete.
Soubory a nahrávání souborů: $wgHashedUploadDirectory
Pokud je true, použije adresářovou strukturu /a/ab/foo.jpg.
Zavedeno od verze:1.4.0 (r5578)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(boolean)
Výchozí hodnota:true

Podrobnosti

Pokud je true, nahrané soubory budou distribuovány do podadresářů $wgUploadDirectory na základě prvních dvou znaků md5 hash názvu souboru. (např. $IP /images/a/ab/foo.jpg) Vytvoření takových podadresářů probíhá automaticky. Toho se používá, aby se zabránilo příliš mnoha souborům v jedné složce, protože některé systémy souborů nefungují dobře s velkým počtem souborů v jedné složce.

Algoritmus pro to je založen na md5 názvu, první hexadecimální znak je použit pro první adresář, poté jsou první dva znaky použity pro podadresář.

Foo.png → md5 of filename = f865cbca12286c1c5b7616b4a70fbf68 → f + f8 = $IP /images/f/f8/Foo.png

Pokud je false, všechny obrázky se nahrají v samotném $wgUploadDirectory . (např. $IP /images/foo.jpg)

Tento parametr by se neměl měnit po nahrání prvního obrázku nebo souboru (v opačném případě budete muset přesunout všechny předchozí nahrané obrázky). Bude to mít za následek chyby PHP (viz stránka diskuze), pokud se články se starou logikou pokusí najít své obrázky, protože cesta k obrázku je vypočítána a není uložena v databázi.

Pokud nastavíte $wgLocalFileRepo , bude tato proměnná ignorována.

Související odkazy