Příručka:$wgFileExtensions

This page is a translated version of the page Manual:$wgFileExtensions and the translation is 100% complete.
Soubory a nahrávání souborů: $wgFileExtensions
Toto je seznam preferovaných přípon pro nahrávání souborů. Nahrání souborů s příponami, která nejsou v tomto seznamu, spustí varování.
Zavedeno od verze:1.2.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(Pole řetězců)
Výchozí hodnota:viz níže

Podrobnosti

$wgFileExtensions je seznam povolených/preferovaných přípon pro nahrávání souborů v LocalSettings.php . Je však přepsán podle $wgProhibitedFileExtensions a $wgMimeTypeExclusions .

Pokud je $wgStrictFileExtensions nastaveno na true (výchozí), pak toto pole $wgFileExtensions představuje seznam povolených přípon a všechny ostatní jsou blokovány.

Pokud je $wgStrictFileExtensions nastaveno na false, uživatelé obdrží varování pouze při nahrávání souborů s příponami, které nejsou v tomto seznamu. tj. $wgFileExtensions je pak pouze preferovaná sada přípon. V tomto případě budou některé zvláště nebezpečné přípony souborů stále blokovány pomocí $wgProhibitedFileExtensions a $wgMimeTypeExclusions.

Pokud je $wgCheckFileExtensions nepravda, tato možnost nemá žádný účinek, protože všechny přípony souborů budou povoleny bez provedení jakékoli kontroly.

Pokud je $wgEnableUploads nastaveno na false, tato možnost nemá žádný účinek, protože veškeré nahrávání je zakázáno.

Některé soubory, například soubory OpenDocument (např. používané OpenOffice.org jako odt, ods, odg, ...), používají typy MIME, které neodpovídají jejich příponám (nebo něčemu podobnému). Nahrání takových souborů má za následek chybovou zprávu jako The file is corrupt or has an incorrect extension. Please check the file and upload again. (Soubor je poškozený nebo má nesprávné přípony. Zkontrolujte, prosím, soubor a nahrajte jej znovu). V takových případech můžete upravit mapování přípon souborů na typy MIME, viz ověření typu MIME.

Výchozí hodnoty

Verze MediaWiki:
1.27
$wgFileExtensions = [ 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'webp', ];
Verze MediaWiki:
1.3 – 1.26
$wgFileExtensions = array( 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg' );
Verze MediaWiki:
1.2
$wgFileExtensions = array( "png", "jpg", "jpeg", "ogg" );

Příklad

$wgFileExtensions je pole php, které je inicializováno pomocí výchozí (rozumné) sady přípon souborů. V LocalSettings.php můžete použít operace pole, jako je...

// Přidá pouze jeden typ souboru do výchozího pole
$wgFileExtensions[] = 'pdf';

// Přidá několik typů souborů do výchozího pole
$wgFileExtensions = array_merge(
  $wgFileExtensions, [
    'pdf', 'ppt', 'jp2', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx'
  ]
);

// Přepíše výchozí nastavení balíkem typů souborů:
// To obvykle není dobrý nápad, protože novější důležité přípony souborů by mohly být přidány do výchozích hodnot v pozdějších verzích MediaWiki.
$wgFileExtensions = [
  'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'jp2', 'webp', 'ppt', 'pdf', 'psd',
  'mp3', 'xls', 'xlsx', 'swf', 'doc', 'docx', 'odt', 'odc', 'odp',
  'odg', 'mpp', 'pptx'
];

Související odkazy