Podręcznik:$wgCustomConvertCommand

This page is a translated version of the page Manual:$wgCustomConvertCommand and the translation is 100% complete.
Ilustracje: $wgCustomConvertCommand
Użyj innego przeliczenia, np. GraphicMagick.
Wprowadzono w wersji:1.6.0 (r13244)
Usunięto w wersji:nadal w użyciu
Dozwolone wartości:(ciąg znaków) lub false
Domyślna wartość:false

Szczegóły

Aby użyć innego przeliczenia, np. GraphicMagick, ustawić tę zmienną na wiersz polecenia wymagany do uruchomienia wykonywalnego. Jeśli nie jest określony żaden wiersz, zostanie używany wewnętrzny kod przemiany rozmiaru MediaWiki.

W ciąży wiersza polecenia zostaną rozszerzone następujące zmienne:

  • %s zostanie zastąpiony ścieżką źródła
  • %d zostanie zastąpiony miejscem przeznaczenia
  • %w zostanie zastąpiony szerokością
  • %h zostanie zastąpiony wysokością
To ustawienie jest przeniesione przez $wgUseImageMagick . Jeśli nie jest używany Twoje konwerter, sprawdź, czy $wgUseImageMagick nie jest ustawiony na true.

Przykłady

Oto polecenie, o którym można ustawić dla GraphicMagick:

$wgCustomConvertCommand = "gm convert %s -resize %wx%h %d";

Oto polecenie, które ustawisz do użycia ImageMagick do pokrycia plików w płytkach np. plikem znaku wodnego:

$wgCustomConvertCommand = "/usr/bin/convert %s | /usr/bin/composite -tile /path/to/file/watermark.png %s -resize %wx%h %d";

Bitmaps kontra SVG

$wgCustomConvertCommand jest używany tylko dla Bitmaps. Jeśli szukasz alternatywy dla ImageMagick, aby konwertować pliki SVG, musisz użyć $wgSVGConverter .