Příručka:$wgContLang

This page is a translated version of the page Manual:$wgContLang and the translation is 100% complete.

Podrobnosti

Obsahuje objekt, instanci třídy Language, který obsahuje překlady asociované s obsahem zobrazované stránky. Je to jeden ze dvou globálních objektů, které řeší překlad výchozích textů do jiného jazyka (tím druhým je $wgLang ). Tyto objekty zajišťují překlad všech textů, případně i některých znaků a řetězců, které se vyskytují na stránce, transformovaných dle zvláštností příslušného jazykového prostředí. Kód jazyka, který se přitom použije, je nastaven v $wgLanguageCode . Další informace najdete na stránce Příručka:Jazyk .

Pokud vydáváte text, který by mohl být obsažen ve zprávě rozhraní, možná budete chtít použít $parser->getFunctionLang() místo $wgContLang, protože to bude lokalizovat do jazyka uživatelského rozhraní ve zprávách rozhraní, ale jinak bude lokalizováno do jazyka obsahu wiki.
Verze MediaWiki:
1.32

Počínaje verzí MediaWiki 1.32 je jazyk obsahu dostupný jako služba ContentLanguage (MediaWiki\MediaWikiServices::getContentLanguage). Použití služby se doporučuje před globálním.

Často používané funkce

Toto není kompletní seznam všech použitelných metod (funkcí). Aktuální přehled získáte pouze z dokumentace třídy – jedině tam je aktuální seznam.

$wgContLang->getNsText ( $index )
Získá na základě kódu aktuálně vybraného jazyka lokalizovaný název jmenného prostoru. Konkrétně: $wgContLang->getNsText( NS_MEDIAWIKI ); vrátí "MediaWiki". $wgContLang->getNsText( NS_CATEGORY ) pro změnu "Kategorie".
$wgContLang->specialPage( $name )
Získá lokalizované jméno speciální stránky na základě výchozího názvu v angličtině. Například: $wgContLang->specialPage( 'upload' ) vrátí pro češtinu "Speciální:Načíst soubor".
$wgContLang->convert( $text, $isTitle = false)
Nebylo implementováno. Tato metoda měla převádět text do různých jazykových variant, pravděpodobně na základě typu stránky.
$wgContLang->formatSize ( $size )
Převádí číslo, které udává velikost v bajtech, na textový řetězec kdy číslo převede na odpovídající řády a doplní o příslušnou příponu (B, KB, MB nebo GB)
$wgContLang->formatTimePeriod( $seconds )
Převádí číslo, které představuje čas v sekundách, na textový řetězec který odpovídá zvyklostem příslušného jazyka (sekundy, minuty, hodiny a dny)