Příručka:$wgAuthManagerAutoConfig

This page is a translated version of the page Manual:$wgAuthManagerAutoConfig and the translation is 100% complete.
Přihlášení: $wgAuthManagerAutoConfig
Zaregistruje poskytovatele ověřování k použití s AuthManager
Zavedeno od verze:1.27.0 (Gerrit change 195297; git #d245bd25)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:viz níže
Výchozí hodnota:viz níže

Rozšíření potřebují zaregistrovat své implementace na AuthenticationProvider prostřednictvím tohoto nastavení na AuthManager , aby si je mohli vyzvednou.

Povolené hodnoty

Hash se třemi klíči, každý klíč obsahuje seznam specifikací ObjectFactory :

[
  'preauth' => [ /* list of pre-authentication providers */ ],
  'primaryauth' => [ /* list of primary authentication providers */ ],
  'secondaryauth' => [ /* list of secondary authentication providers */ ],
]

Kromě obvyklých parametrů ObjectFactory je také rozpoznán speciální parametr sort. Tím se určí efektivní pořadí poskytovatelů (výchozí hodnota je 0; nejprve menší; řazení je stabilní). Konvencí je použít název třídy poskytovatele jako klíče pole (pro pohodlí administrátorů webu, kteří jej chtějí změnit. AuthManager klíče pole ignoruje).

Příklad

$wgAuthManagerAutoConfig['preauth'] = [
  'MyPreAuthenticationProvider' => [
    'class' => 'MyPreAuthenticationProvider',
    'args' => [ 'arg1', 'arg2' ],
  ],
];

or, if the extension uses extension registration (preferable):

{
  //...
  "AuthManagerAutoConfig": {
    "preauth": {
      "MyPreAuthenticationProvider": {
        "class": "MyPreAuthenticationProvider",
        "args": [ "arg1", "arg2" ]
      }
    }
  },
  //...
}

Tím vytvoříte objekt poskytovatele předběžného ověření s new MyPreAuthenticationProvider( 'arg1', 'arg2' ) a zaregistrujete jej jako jednoho z poskytovatelů ověření.

Výchozí hodnota

Verze MediaWiki:
1.41
$wgAuthManagerAutoConfig = [
	'preauth' => [
		\MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
	],
	'primaryauth' => [
		// TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider should come before
		// any other PasswordAuthenticationRequest-based
		// PrimaryAuthenticationProvider (or at least any that might return
		// FAIL rather than ABSTAIN for a wrong password), or password reset
		// won't work right. Do not remove this (or change the key) or
		// auto-configuration of other such providers in extensions will
		// probably auto-insert themselves in the wrong place.
		\MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancerFactory',
			],
			'args' => [ [
				// Fall through to LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider
				'authoritative' => false,
			] ],
			'sort' => 0,
		],
		\MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancerFactory',
			],
			'args' => [ [
				// Last one should be authoritative, or else the user will get
				// a less-than-helpful error message (something like "supplied
				// authentication info not supported" rather than "wrong
				// password") if it too fails.
				'authoritative' => true,
			] ],
			'sort' => 100,
		],
	],
	'secondaryauth' => [
		\MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
		\MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 100,
		],
		// Linking during login is experimental, enable at your own risk - T134952
		// \MediaWiki\Auth\ConfirmLinkSecondaryAuthenticationProvider::class => [
		//  'class' => \MediaWiki\Auth\ConfirmLinkSecondaryAuthenticationProvider::class,
		//  'sort' => 100,
		// ],
		\MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancerFactory',
			],
			'sort' => 200,
		],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.39 – 1.40
$wgAuthManagerAutoConfig = [
	'preauth' => [
		\MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
	],
	'primaryauth' => [
		// TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider should come before
		// any other PasswordAuthenticationRequest-based
		// PrimaryAuthenticationProvider (or at least any that might return
		// FAIL rather than ABSTAIN for a wrong password), or password reset
		// won't work right. Do not remove this (or change the key) or
		// auto-configuration of other such providers in extensions will
		// probably auto-insert themselves in the wrong place.
		\MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancer',
			],
			'args' => [ [
				// Fall through to LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider
				'authoritative' => false,
			] ],
			'sort' => 0,
		],
		\MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancer',
			],
			'args' => [ [
				// Last one should be authoritative, or else the user will get
				// a less-than-helpful error message (something like "supplied
				// authentication info not supported" rather than "wrong
				// password") if it too fails.
				'authoritative' => true,
			] ],
			'sort' => 100,
		],
	],
	'secondaryauth' => [
		\MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
		\MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 100,
		],
		// Linking during login is experimental, enable at your own risk - T134952
		// \MediaWiki\Auth\ConfirmLinkSecondaryAuthenticationProvider::class => [
		//  'class' => \MediaWiki\Auth\ConfirmLinkSecondaryAuthenticationProvider::class,
		//  'sort' => 100,
		// ],
		\MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => \MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancer',
			],
			'sort' => 200,
		],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.37 – 1.38
$wgAuthManagerAutoConfig = [
	'preauth' => [
		MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
	],
	'primaryauth' => [
		// TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider should come before
		// any other PasswordAuthenticationRequest-based
		// PrimaryAuthenticationProvider (or at least any that might return
		// FAIL rather than ABSTAIN for a wrong password), or password reset
		// won't work right. Do not remove this (or change the key) or
		// auto-configuration of other such providers in extensions will
		// probably auto-insert themselves in the wrong place.
		MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancer',
			],
			'args' => [ [
				// Fall through to LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider
				'authoritative' => false,
			] ],
			'sort' => 0,
		],
		MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancer',
			],
			'args' => [ [
				// Last one should be authoritative, or else the user will get
				// a less-than-helpful error message (something like "supplied
				// authentication info not supported" rather than "wrong
				// password") if it too fails.
				'authoritative' => true,
			] ],
			'sort' => 100,
		],
	],
	'secondaryauth' => [
		MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
		MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 100,
		],
		// Linking during login is experimental, enable at your own risk - T134952
		// MediaWiki\Auth\ConfirmLinkSecondaryAuthenticationProvider::class => [
		//  'class' => MediaWiki\Auth\ConfirmLinkSecondaryAuthenticationProvider::class,
		//  'sort' => 100,
		// ],
		MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'services' => [
				'DBLoadBalancer',
			],
			'sort' => 200,
		],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.33 – 1.36
$wgAuthManagerAutoConfig = [
	'preauth' => [
		MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
	],
	'primaryauth' => [
		MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'args' => [ [
				'authoritative' => false,
			] ],
			'sort' => 0,
		],
		MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'args' => [ [
				'authoritative' => true,
			] ],
			'sort' => 100,
		],
	],
	'secondaryauth' => [
		MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
		MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 100,
		],
		MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 200,
		],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.27 – 1.32
$wgAuthManagerAutoConfig = [
	'preauth' => [
		MediaWiki\Auth\LegacyHookPreAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\LegacyHookPreAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
		MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\ThrottlePreAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
	],
	'primaryauth' => [
		MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\TemporaryPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'args' => [ [
				'authoritative' => false,
			] ],
			'sort' => 0,
		],
		MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\LocalPasswordPrimaryAuthenticationProvider::class,
			'args' => [ [
				'authoritative' => true,
			] ],
			'sort' => 100,
		],
	],
	'secondaryauth' => [
		MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\CheckBlocksSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 0,
		],
		MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\ResetPasswordSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 100,
		],
		MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class => [
			'class' => MediaWiki\Auth\EmailNotificationSecondaryAuthenticationProvider::class,
			'sort' => 200,
		],
	],
];

Související odkazy