Příručka:$wgAntivirusSetup

This page is a translated version of the page Manual:$wgAntivirusSetup and the translation is 100% complete.
Antivirus: $wgAntivirusSetup
Konfigurace pro různé antivirové programy.
Zavedeno od verze:1.5.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:Blíže neurčeno
Výchozí hodnota:(viz níže)

Podrobnosti

Konfigurace pro různé antivirové programy. Toto je asociativní pole asociativních polí: obsahuje jedno pole nastavení na známý typ skeneru. Položka je vybrána pomocí $wgAntivirus , tj. platné hodnoty pro $wgAntivirus jsou klíče definované v tomto poli. Antivirové funkce nemusí fungovat na Windows ve verzích MediaWiki před 1.16.0.

Konfigurační pole pro každý skener obsahuje následující klíče:

command
Úplný příkaz pro volání antivirového skeneru - %f bude nahrazen názvem souboru, který se má skenovat. Pokud není přítomen, bude k příkazu připojen název souboru.
Pamatujte, že toto musí být přepsáno, pokud skener není v systémové cestě. V takovém případě byste měli nastavit $wgAntivirusSetup[$wgAntivirus ]['command'] na požadovaný příkaz s úplnou cestou. (Tento řádek by se měl objevit po řádku, který nastavuje $wgAntivirus.)
codemap
Mapování výstupního kódu na návratové kódy funkce detectVirus() v "SpecialUpload.php".
  • Výstupní kód namapovaný na AV_SCAN_FAILED způsobí, že funkce považuje skenování za neúspěšné. Toto předá soubor, pokud není nastaveno $wgAntivirusRequired .
  • Výstupní kód namapovaný na AV_SCAN_ABORTED způsobí, že funkce považuje soubor za nepodporovaný formát, který je pravděpodobně imunní vůči virům. To způsobí, že soubor předá.
  • Výstupní kód namapovaný na AV_NO_VIRUS způsobí, že soubor projde, což znamená, že nebyl nalezen žádný virus.
  • Všechny ostatní kódy (jako AV_VIRUS_FOUND) způsobí, že funkce ohlásí virus.
Můžete použít "*" jako klíč v poli pro zachycení všech výstupních kódů, které nejsou jinak mapovány.
messagepattern
Regulární výraz v Perlu pro extrakci smysluplné části výstupu skeneru. Příslušná část by měla odpovídat skupině jedna (\1).
Pokud není definováno nebo vzor neodpovídá, zobrazí se uživateli celá zpráva.

Výchozí hodnoty

Verze MediaWiki:
1.20
$wgAntivirusSetup = [

	# nastavení pro clamav
	'clamav' => [
		'command' => 'clamscan --no-summary ',
		'codemap' => [
			"0" => AV_NO_VIRUS, # žádný virus
			"1" => AV_VIRUS_FOUND, # nalezen virus
			"52" => AV_SCAN_ABORTED, # nepodporovaný formát souboru (pravděpodobně imunní)
			"*" => AV_SCAN_FAILED, # jinak se skenování nezdařilo
		],
		'messagepattern' => '/.*?:(.*)/sim',
	],
];
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.19
$wgAntivirusSetup = array(

	#setup for clamav
	'clamav' => array (
		'command' => "clamscan --no-summary ",

		'codemap' => array (
			"0" =>  AV_NO_VIRUS, # no virus
			"1" =>  AV_VIRUS_FOUND, # virus found
			"52" => AV_SCAN_ABORTED, # unsupported file format (probably imune)
			"*" =>  AV_SCAN_FAILED, # else scan failed
		),

		'messagepattern' => '/.*?:(.*)/sim',
	),

	#setup for f-prot
	'f-prot' => array (
		'command' => "f-prot ",

		'codemap' => array (
			"0" => AV_NO_VIRUS, # no virus
			"3" => AV_VIRUS_FOUND, # virus found
			"6" => AV_VIRUS_FOUND, # virus found
			"*" => AV_SCAN_FAILED, # else scan failed
		),

		'messagepattern' => '/.*?Infection:(.*)$/m',
	),
);

Související odkazy