Příručka:$wgUploadPath

This page is a translated version of the page Manual:$wgUploadPath and the translation is 100% complete.
Adresy URL serveru a cesty k souborům: $wgUploadPath
Segment cesty adresáře pro nahrávání.
Zavedeno od verze:pre 1.1.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(cesta)
Výchozí hodnota:"{$wgScriptPath }/images" (1.8+)
"{$wgScriptPath }/upload" (pre-1.1 - 1.7)
(Poznámka: Výchozí hodnota této proměnné závisí na nastavení dalších proměnných, které nastaví přes Setup.php , poté co se zpracuje skript LocalSettings.php .)

Podrobnosti

Relativní cesta k adresáři pro nahrávání. Používá se k vytváření adres URL pro prohlížení nahraných souborů.

Ve většině případů se jedná pouze o komponentu cesty, například "/w/images". Pokud jsou nahrané soubory poskytovány z jiné domény, může to být plně kvalifikovaná URL adresa s názvem hostitele, například "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en".

Pokud proměnná obsahuje místní cestu (bez „http://“), musí začínat lomítkem, jinak bude mít za následek špatnou URL adresu. (Pokud jej například nastavíte na "foldername", bude to mít za následek načítání souborů z "http://www.example.comfoldername" - všimněte si chybějícího lomítka za ".com")

$wgEnableUploads je ve výchozím nastavení false. Nezapomeňte také nastavit oprávnění k adresáři.

Chcete-li povolit kontroly oprávnění u souborů obrázků, $wgUploadPath může být nasměrován na skript img_auth.php ($wgUploadPath = "$wgScriptPath/img_auth.php";) - pokyny viz Příručka:Autorizace obrázků .

Existují další proměnné, které jsou definovány relativně k této. Pokud toto předefinujete ve svém LocalSettings.php, pak bude nutné předefinovat také všechny závislé proměnné včetně $wgUploadDirectory . Pokud obě tato nastavení nejsou koherentní, soubory budou nahrány do jiné složky ($wgUploadDirectory), než odkud se je MediaWiki pokusí získat pro prohlížení ($wgUploadPath)!
Pokud používáte $wgUseInstantCommons nebo $wgForeignFileRepos s povoleným ukládáním souborů do mezipaměti, cizí soubory uložené v mezipaměti budou obsluhovány z $wgUploadPath

Související odkazy