Příručka:$wgResourceLoaderMaxQueryLength

This page is a translated version of the page Manual:$wgResourceLoaderMaxQueryLength and the translation is 100% complete.
Zavaděč zdrojů: $wgResourceLoaderMaxQueryLength
Maximální délka řetězce dotazu pro požadavky ResourceLoader.
Zavedeno od verze:1.17.0 (r87203)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(celočíselné nebo booleovské)
Výchozí hodnota:false

Podrobnosti

ResourceLoader nevygeneruje adresy URL, jejichž řetězec dotazu je delší než tento počet znaků, a místo toho použije více požadavků s kratšími řetězci dotazů. To snižuje výkon, ale může být potřeba na základě maximální délky podporované vaším webovým serverem a/nebo webovými prohlížeči vašeho uživatele.

Před MediaWiki 1.34 to mohlo být nastaveno na záporné číslo, pro které by ResourceLoader předpokládal, že neexistuje žádné omezení délky řetězce dotazu.

Při instalaci MediaWiki vás instalační program automaticky upozorní, pokud máte nainstalovaný Suhosin s limitem nižším než 2000.

Výchozí hodnota

Verze MediaWiki:
1.22
$wgResourceLoaderMaxQueryLength = false;
Verze MediaWiki:
1.17 – 1.21
$wgResourceLoaderMaxQueryLength = -1;