Hướng dẫn:$wgRCShowWatchingUsers

This page is a translated version of the page Manual:$wgRCShowWatchingUsers and the translation is 100% complete.
Recent changes, new pages, watchlist and history: $wgRCShowWatchingUsers
Hiện người dùng được theo dõi khi xem các trang thay đổi gần đây, danh sách theo dõi và lịch sử trang.
Xuất hiện lần đầu trên phiên bản:1.5.0
Đã bị loại bỏ khỏi phiên bản:đang được sử dụng
Các giá trị cho phép:(biến boolean)
Giá trị mặc định:false

Chi tiết

Hiện người dùng được theo dõi khi xem các trang thay đổi gần đây, danh sách theo dõi và lịch sử trang. Đây là một tùy chọn trong trang tùy chọn người dùng.