Manual:$wgMathPath/pl

This page is a translated version of the page Manual:$wgMathPath and the translation is 17% complete.
TeX: $wgMathPath
The URL base of the directory containing LaTeX math images.
Wprowadzono w wersji:before 1.1.0
Usunięto w wersji:1.18.0
Dozwolone wartości:(relative path)
Domyślna wartość:"{$wgUploadPath }/math"
(Uwaga: Domyślna wartość tej zmiennej zależy od innych zmiennych, takich jak wartości ustawione w Setup.php po wykonaniu LocalSettings.php )

Szczegóły

The URL base of the directory containing LaTeX math images. If a WikiFamily setup is used, see also the $wgSharedUploadPath setting.