Podręcznik:$wgMWLoggerDefaultSpi

This page is a translated version of the page Manual:$wgMWLoggerDefaultSpi and the translation is 29% complete.
Debug: $wgMWLoggerDefaultSpi
Default service provider for creating MWLogger instances.
Wprowadzono w wersji:1.25.0 (Gerrit change 119940; git #9b358016)
Usunięto w wersji:nadal w użyciu
Dozwolone wartości:nie określono
Domyślna wartość:see below

Szczegóły

The value should be an array suitable for use with ObjectFactory::getObjectFromSpec(). The created object is expected to implement the MWLoggerSpi interface. Zobacz ObjectFactory, aby uzyskać więcej szczegółów.

NullSpi creates MWLogger instances that will discard all logging events.

$wgMWLoggerDefaultSpi = [ 'class' => '\\MediaWiki\\Logger\\NullSpi', ];

LegacySpi (default) creates LegacyLogger instances which mimic the historic implementation of MediaWiki's wfErrorLog logging implementation.

$wgMWLoggerDefaultSpi = [ 'class' => '\\MediaWiki\\Logger\\LegacySpi', ];

MWLoggerMonologSpi creates loggers implemented by Monolog.

See Manual:MWLoggerMonologSpi for configuration settings.

$wgMWLoggerDefaultSpi = [ 'class' => '\\MediaWiki\\Logger\\MonologSpi', 'args' => ... ];


Default value

Wersja MediaWiki:
1.39
$wgMWLoggerDefaultSpi = [ 'class' => 'MediaWiki\\Logger\\LegacySpi', ]
Wersje MediaWiki:
1.31 – 1.38
$wgMWLoggerDefaultSpi = [
	'class' => \MediaWiki\Logger\LegacySpi::class,
]
Wersje MediaWiki:
1.25 – 1.30
$wgMWLoggerDefaultSpi = array(
	'class' => '\\MediaWiki\\Logger\\LegacySpi',
)

Zobacz też