Manual:$wgLegalTitleChars

This page is a translated version of the page Manual:$wgLegalTitleChars and the translation is 100% complete.
Sayfa başlıkları ve yönlendirmeler: $wgLegalTitleChars
Sayfa başlıklarındaki varsayılan geçersiz karakter listesini geçersiz kılın.
Sürümde tanıtıldı:1.6.0 (r10960)
Sürümde kullanımdan kaldırıldı:1.41.0 (Gerrit change 942710; git #1552f420)
Sürümde kaldırıldı:hala kullanımda
İzin verilen değerler:(dize)
Varsayılan değer:' %!"$&\'()*,\\-.\\/0-9:;=?@A-Z\\\\^_`a-z~\\x80-\\xFF+' (1.39+)

" %!\"$&'()*,\\-.\\/0-9:;=?@A-Z\\\\^_`a-z~\\x80-\\xFF+" (1.8-1.38)

" %!\"$&'()*,\\-.\\/0-9:;=?@A-Z\\\\^_`a-z~\\x80-\\xFF" (1.6-1.7)

Ayrıntılar

  Uyarı: Ne yaptığınızı bilmiyorsanız bunu değiştirmeyin!

Bu, yasadışı karakterler listesinde olmasına rağmen MediaWiki'nin sayfa başlıklarında izin vermesini istediğiniz bir normal ifade karakter sınıfıdır (yani, normal ifadeye uygun formattaki karakterlerin listesidir).

Geçersiz karakterlerin listesi şu şekildedir: #<>[]|{}, yazdırılamayan karakterler 0-31 ve 'sil' karakteri 127.

Sorunlu karakterler

Aşağıdaki noktalama sembolleri etkinleştirilirse sorunlara neden olabilir:

  • []{}|# - Bunlar bağlantı ve şablon sözdizimi için gereklidir, bunları asla etkinleştirmeyin.
  • <> - Bunlar HTML kaçışında sorunlara neden olur, kullanmayın.
  • % - Yeniden yazma kurallarını sorgulama yolunda küçük sorunlar, aşağıya bakın. Varsayılan izin verilenler listesine dahil edilmiştir.
  • + - Apache tarafından bozulmuş, yeniden yazma kurallarını sorgulama yolu ile çalışmaz. MediaWiki 1.8.0'dan beri varsayılan izin verilenler listesine dahil edilmiştir. Bazı nadir durumlarda, eski bağlantılarla uyumluluk için + kaldırmak isteyebilirsiniz.
  • ? - PATH_INFO yeniden yazma yolu ile çalışmaz. Varsayılan izin verilenler listesine dahil edilmiştir.

Bu noktalama sorunlarının son üçü, herhangi bir türden bir yeniden yazma kuralı yerine bir takma ad kullanılarak önlenebilir.

% ile ilgili sorun, yeniden yazma kuralını sorgulamak için bir yol kullanırken, URL'lerin çift çıkış karaktersiz olmasıdır: bir kez Apache'nin yol dönüştürme kodu ve yine PHP tarafından. Yani, örneğin %253F, "?" olur. Kodumuz bunu telafi etmek için çift kaçış yapmaz, gerçekten de çift çıkış karakterli başlık yol yerine sorgu dizesinde geçirilirse çift kaçış kesilir. Bu, küçük bir güvenlik sorunudur çünkü maddeler, görüntülemesi veya düzenlemesi zor olacak şekilde oluşturulabilir.

Teorik olarak ISO 8859-1'in 0x80-0x9F'sine izin verilmemelidir, ancak bu, diller arası bağlantıları keser ve böylece varsayılan olarak izin verilenler listesine dahil edilirler.

Kaynakça

Ayrıca bakınız