Příručka:$wgFixArabicUnicode

This page is a translated version of the page Manual:$wgFixArabicUnicode and the translation is 100% complete.
Nastavení jazyka, regionálního kódování a kódování znaků: $wgFixArabicUnicode
Nastavte na true, chcete-li vyčistit archaické sekvence Unicode v arabském textu.
Zavedeno od verze:1.16.0 (r61282)
Nepoužívá se od verze:1.33.0 (Gerrit change 468598; git #103a4f76)
Odstraněno od verze:1.35.0 (Gerrit change 573848; git #Idefd562)
Povolené hodnoty:(boolean)
Výchozí hodnota:true

Podrobnosti

Nastavte na true, chcete-li nahradit arabské prezentační formuláře jejich standardními formuláři v bloku U+0600-U+06FF. Toto funguje pouze v případě, že je $wgLanguageCode nastaveno na "ar".

Stránky s názvy obsahujícími prezentační formuláře budou nedostupné, opravte to spuštěním maintenance /cleanupTitles.php .