Příručka:$wgEnotifRevealEditorAddress

This page is a translated version of the page Manual:$wgEnotifRevealEditorAddress and the translation is 100% complete.
Nastavení upozornění e-mailem (Enotif): $wgEnotifRevealEditorAddress
Nastavením na hodnotu true vložíte e-mailovou adresu editora stránky do adresy pro odpověď pro e-mailová upozornění
Zavedeno od verze:1.5.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(boolean)
Výchozí hodnota:false

Podrobnosti

Pokud je pravda, nastaví pole Reply-To: (odpovědět) e-mailového upozornění na e-mailovou adresu uživatele, který provedl úpravu. Umožňuje příjemcům e-mailových upozornění rychle odpovědět editoru sledované stránky. Nastavením na false potlačíte adresu editora stránky v e-mailových upozorněních.

Chcete-li, aby se e-mailová adresa uživatele objevila v poli Od: namísto pouze Odpovědět:, nastavte $wgEnotifFromEditor .

Pokud má $wgEmailAuthentication hodnotu false, bude toto nastavení ignorováno.

This setting will only take affect if the enotifrevealaddr ("Prozradit mou e-mailovou adresu v upozorňujících e-mailech") preference is set in Special:Preferences. By default this preference is false unless changed with $wgDefaultUserOptions .

Související odkazy