Příručka:$wgDBOracleDRCP

This page is a translated version of the page Manual:$wgDBOracleDRCP and the translation is 100% complete.
Nastavení databáze: $wgDBOracleDRCP
Když je nastaveno na true, povolí trvalé připojení s DRCP na Oracle.
Zavedeno od verze:1.22.0 (Gerrit change 65279; git #I2be7120)
Odstraněno od verze:1.34.0 (Gerrit change 522044; git #Iea948f7)
Povolené hodnoty:(boolean)
Výchozí hodnota:false

Podrobnosti

  Varování: Tato funkce je v současné době experimentální.

Nastavením true povolíte Oracle DCRP (podporováno od 11gR1 výše). Chcete-li tuto funkci použít, nastavte na hodnotu true a použijte zdroj dat definovaný jako POOLED (tj. v definici tnsnames nastavte server=pooled do bloku connect_data).

Počínaje 11gR1 můžete používat DCRP (Database Resident Connection Pool), který udržuje vytvořené relace a znovu je používá na nová připojení.

Není úplně testováno, ale mělo by se vrátit k normálnímu připojení v případě, že je fond plný nebo zdroj dat není nakonfigurován jako sdružený.

A naopak. Použití oci_pconnect na nesdruženém datovém zdroji by mělo vytvořit normální připojení. Pokud jde o častá krátkodobá DB připojení, jako je tomu u MW, Oracle má tendenci se pokazit. Problém je v tom, že se ovladač připojuje k databázi přiměřeně rychle, ale vytvoření relace vyžaduje čas a prostředky. MW se nespoléhá na stav relace (protože nepoužívá funkce, jako jsou proměnné balíčku), takže vytvoření platné relace je v tomto případě nechtěná režie, která věci jen zpomaluje.

Související odkazy