Manuál:$wgContentHandlers

This page is a translated version of the page Manual:$wgContentHandlers and the translation is 94% complete.
Content handlers and storage: $wgContentHandlers
Mapování modelů obsahu stránek
Zavedeno od verze:1.21.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Obsah:(Pole ID pro modely obsahu stránek)
Výchozí hodnota:(viz níže)

Podrobnosti

Doplňky pro stránku zacházení s modelem obsahu. Každá položka v poli mapuje konstantu ID modelu na název třídy PHP.

MediaWiki version:
1.34

Při zpětném nasazení rozšíření, které zajišťuje manipulaci s modelem obsahu, se tento model obsahu stane nepodporovaným, což povede ke zvýšení výjimek MWUnknownContentModelExceptions. Aby se tomu zabránilo, lze daný model obsahu definovat tak, aby používal UnknownContentHandler:

$wgContentHandlers['foo-bar'] = 'UnknownContentHandler';

To umožňuje přístup ke stránkám, které používají nový nepodporovaný model obsahu, přestože jejich obsah již nelze zobrazit.

Alternativně, pokud je dotyčným modelem obsahu textový model, lze jej znovu definovat, aby se s ním zacházelo jako s prostým textem:

$wgContentHandlers['foo-bar'] = 'TextContentHandler';

Obsah stránek, které používají tento model obsahu, zůstává čitelný a upravitelný, ale ztratí všechny speciální funkce a podporu značek.

Výchozí hodnota

MediaWiki version:
1.36
$wgContentHandlers = [
	// obvyklý případ
	CONTENT_MODEL_WIKITEXT => WikitextContentHandler::class,
	// divná verze, žádné zvýraznění syntaxe
	CONTENT_MODEL_JAVASCRIPT => JavaScriptContentHandler::class,
	// jednoduchá provedení, pro použití v rozšířeních atd.
	CONTENT_MODEL_JSON => JsonContentHandler::class,
	// divná verze, žádné zvýraznění syntaxe
	CONTENT_MODEL_CSS => CssContentHandler::class,
	// prostý text (pro použití v rozšířeních apod.)
	CONTENT_MODEL_TEXT => TextContentHandler::class,
	// fallback for unknown models, from imports or extensions that were removed
	CONTENT_MODEL_UNKNOWN => FallbackContentHandler::class,
];
MediaWiki versions:
1.31 – 1.35
$wgContentHandlers = [
	// the usual case
	CONTENT_MODEL_WIKITEXT => WikitextContentHandler::class,
	// dumb version, no syntax highlighting
	CONTENT_MODEL_JAVASCRIPT => JavaScriptContentHandler::class,
	// simple implementation, for use by extensions, etc.
	CONTENT_MODEL_JSON => JsonContentHandler::class,
	// dumb version, no syntax highlighting
	CONTENT_MODEL_CSS => CssContentHandler::class,
	// plain text, for use by extensions, etc.
	CONTENT_MODEL_TEXT => TextContentHandler::class,
];
MediaWiki versions:
1.24 – 1.30
$wgContentHandlers = [
	// the usual case
	CONTENT_MODEL_WIKITEXT => 'WikitextContentHandler',
	// dumb version, no syntax highlighting
	CONTENT_MODEL_JAVASCRIPT => 'JavaScriptContentHandler',
	// simple implementation, for use by extensions, etc.
	CONTENT_MODEL_JSON => 'JsonContentHandler',
	// dumb version, no syntax highlighting
	CONTENT_MODEL_CSS => 'CssContentHandler',
	// plain text, for use by extensions, etc.
	CONTENT_MODEL_TEXT => 'TextContentHandler',
];
MediaWiki versions:
1.21 – 1.23
$wgContentHandlers = array(
	// the usual case
	CONTENT_MODEL_WIKITEXT => 'WikitextContentHandler',
	// dumb version, no syntax highlighting
	CONTENT_MODEL_JAVASCRIPT => 'JavaScriptContentHandler',
	// dumb version, no syntax highlighting
	CONTENT_MODEL_CSS => 'CssContentHandler',
	// plain text, for use by extensions etc
	CONTENT_MODEL_TEXT => 'TextContentHandler',
);