Hướng dẫn:$wgAllowCopyUploads

This page is a translated version of the page Manual:$wgAllowCopyUploads and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.
Files and file uploads: $wgAllowCopyUploads
Cho phép tải lên từ URL giống như từ tập tin cục bộ.
Xuất hiện lần đầu trên phiên bản:1.8.0 (r16158)
Đã bị loại bỏ khỏi phiên bản:đang được sử dụng
Các giá trị cho phép:(luận lý)
Giá trị mặc định:false

Chi tiết

Người dùng cũng cần có quyền người dùng được gán upload_by_url trước khi tùy chọn này có hiệu lực. Mặc định chỉ có quản trị viên (sysops) có quyền này.

Mặc định, tải lên bằng URL chỉ có thể khi dùng API (hoặc phần mở rộng như Extension:UploadWizard ). Để tùy chọn có thể dùng được cho Đặc biệt:Tải lên, bạn cũng cần đặt $wgCopyUploadsFromSpecialUpload thành true.

Mặc định, bất kì nguồn URL nào cũng được phép, nhưng bạn có thể lập danh sách trắng một số trang nhất định bằng cách dùng $wgCopyUploadsDomains .

Ví dụ sử dụng

Cài đặt ví dụ này sẽ cho phép tất cả các người dụng tự xác nhận tải lên bằng URL, thông qua Đặc biệt:Tải lên hoặc API. Thêm vào cuối LocalSettings.php của bạn:

$wgGroupPermissions['autoconfirmed']['upload_by_url'] = true;
$wgAllowCopyUploads = true;
$wgCopyUploadsFromSpecialUpload = true;

Xem thêm