This page is a translated version of the page IPSet and the translation is 100% complete.

IPSet sī tsi̍t-ê PHP sòo-kì-khòo, iōng teh kin-kù CIDR kui-huān ko-hāu phit-phuè IP tē-tsí.

Guā-pōo liân-kiat