Help:Tiện ích mở rộng:3D

This page is a translated version of the page Help:Extension:3D and the translation is 100% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD
Ảnh chụp màn hình tiện ích mở rộng 3D

3Dmột tiện ích mở rộng MediaWiki bổ sung hỗ trợ để xem các tệp mô hình ba chiều.

Hiện tại, tiện ích này hỗ trợ định dạng STL, nhưng nó có thể được mở rộng để hỗ trợ các định dạng khác.

Tải lên các đối tượng 3D

Nếu tiện ích mở rộng này được cài đặt trên wiki của bạn, bước duy nhất cần thiết để sử dụng nó là tải tệp STL lên wiki thông qua phương phát thông thường.

Khi tập tin đã tồn tại, trang tập tin và bất kỳ liên kết đến tập tin nào sẽ sử dụng hình thu nhỏ mới và tiện ích mở rộng trình xem phương tiện sẽ sử dụng trình xem tương tác phía khách mới.

Xem các đối tượng 3D

Xoay và thu phóng

 
Hoạt hình mô phỏng việc xoay một đối tượng 3D

Có thể xoay và phóng to đối tượng 3D bằng chuột.

Hành động Điều khiển
Xoay   Giữ nút chuột trái và di chuyển con trỏ chột xung quanh
Lật   Giữ nút chuột phải và di chuyển con trỏ chuột xung quanh
Phóng to   Cuộn bánh xe chuột / Giữ bánh xe chuột và di chuyển con trỏ lên hoặc xuống

Ví dụ

Xem thêm