Help:Khác

This page is a translated version of the page Help:Diff and the translation is 100% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn chỉnh sửa trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm.
PD

Khác (có sẵn từ phiên bản 1.23 trở đi) là một trang đặc biệt cho phép người dùng tạo liên kết nội bộ đến các trang so sánh sửa đổi. Các liên kết như vậy tải chậm hơn một chút so với các liên kết khác thông thường sử dụng tham số index.php, nhưng dễ dàng để nhập hơn và chúng hoạt động ở một số nơi mà các liên kết bên ngoài không hoạt động, ví dụ: tóm tắt sửa đôi.

Sử dụng

  • [[Special:Diff/1242287]]Special:Diff/1242287 – Hiển thị sự khác biệt với bản sửa đổi trước đó của cùng một trang.
  • [[Special:Diff/1242287/prev]]Special:Diff/1242287/prev – Hiển thị sự khác biệt với bản sửa đổi trước đó của cùng một trang.
  • [[Special:Diff/1242287/next]]Special:Diff/1242287/next – Hiển thị sự khác biệt với bản sửa đổi trước đó của cùng một trang.
  • [[Special:Diff/1242287/cur]]Special:Diff/1242287/cur – Hiển thị sự khác biệt với bản sửa đổi trước đó của cùng một trang.
  • [[Special:Diff/1242286/1242287]]Special:Diff/1242286/1242287 – Hiển thị sự khác biệt giữa các bản sửa đổi được chỉ định của cùng một trang cũng có thể bị đảo ngược, ví dụ: [[Special:Diff/1242287/1242286]]Special:Diff/1242287/1242286, mặc dù người ta nên tránh điều này.

Các liên kết này có thể được sử dụng trong tóm tắt sửa đổi cũng như được chỉnh sửa giống như bất kỳ liên kết nội bộ nào khác, ví dụ: [[Special:Diff/1242286/1242287|see this diff]]see this diff.