Trợ giúp:Biên dịch nội dung/Bắt đầu/Gợi ý

This page is a translated version of the page Help:Content translation/Starting/Suggestions and the translation is 100% complete.
Bảng điều khiển biên dịch nội dung, hiển thị gợi ý.

Đề xuất của các bài viết để dịch được cung cấp trên bảng điều khiển dịch thuật.

Các trang được gợi ý

Danh sách các trang được đề xuất hiển thị danh sách các chủ đề dựa trên hệ thống đề xuất của chúng tôi. Đề xuất dựa trên các bài viết phổ biến bị thiếu trong một ngôn ngữ được chọn và các bài viết liên quan đến những bài viết bạn đã dịch. Ngoài ra, các bài viết chất lượng cao được giới thiệu bằng các ngôn ngữ khác nhưng thiếu trong ngôn ngữ hiện tại cũng được đề xuất.

Nếu bạn tìm thấy một bài viết thú vị để dịch, bạn chỉ cần nhấp vào nó để bắt đầu một bản dịch mới. Bước xác nhận sẽ cho phép bạn truy cập bài viết và điều chỉnh các ngôn ngữ trước khi bắt đầu dịch. Điều này tương tự như quá trình để bắt đầu một bản dịch mới thông thường, nhưng với tất cả các thông tin đã được điền trước.

Bạn có thể làm mới danh sách các trang được đề xuất để có được một danh sách đề xuất mới Mỗi khi bạn làm mới danh sách, một cách tiếp cận khác nhau sẽ được sử dụng để cung cấp các đề xuất. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục làm mới trang và quay lại thường xuyên để tìm kiếm các bài viết thú vị để dịch.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy một thông báo với các đề xuất mới dựa trên bản dịch gần đây mà bạn có thể đã xuất bản.

Đề xuất được cung cấp cho các cặp ngôn ngữ cụ thể. Bạn có thể sử dụng bộ chọn ngôn ngữ ở cuối tiêu đề danh sách để chọn các ngôn ngữ mong muốn. Chỉ những bài viết tồn tại trong ngôn ngữ nguồn và bị thiếu trong mục tiêu sẽ được hiển thị để bạn dịch trong danh sách.

Đối với mỗi mục trong danh sách, bạn có thể loại bỏ nó hoặc giữ nó cho sau này. Loại bỏ một mục trong danh sách bằng dấu "X" cho phép hệ thống đề xuất biết rằng nó không thú vị đối với bạn và sẽ bị xóa khỏi danh sách. Giữ các mục cho sau này với biểu tượng "ngôi sao" cho phép bạn thu thập các đề xuất thú vị cho tương lai, xem thêm chi tiết về điều này dưới đây.

Giữ lại để dịch sau

Khi bạn tìm thấy một số bài viết thú vị để dịch nhưng bạn không có thời gian để bắt đầu ngay lập tức, bạn luôn có thể giữ chúng cho sau này bằng cách sử dụng biểu tượng "ngôi sao". Điều này sẽ tạo ra một danh sách mới với các đề xuất mà bạn đã lưu cho sau này. Danh sách các bản dịch "để sau" sẽ được hiển thị liên tục và bạn luôn có thể tìm thấy nó trên chế độ xem đề xuất từ bảng điều khiển.

Danh sách các đề xuất chung không liên tục và thay đổi mọi lúc, vì vậy bạn nên giữ các bài viết thú vị mà bạn khám phá sau này. Điều này sẽ không ngăn cản những người dùng khác dịch các bài viết này và bạn luôn có một tập hợp các ý tưởng thú vị để dịch trong tầm tay.

Thông tin thêm về đề xuất

Các đề xuất được cung cấp bởi một hệ thống đề xuất được tạo ra bởi nhóm nghiên cứu tại Wikimedia Foundation phối hợp với các nhà nghiên cứu Stanford. Bạn có thể kiểm tra các xuất bản phẩm của họ hoặc báo cáo nghiên cứu để tìm hiểu thêm về cách hệ thống hoạt động nội bộ.

Công cụ Wikipedia GapFinder là một công cụ khác sử dụng cùng một công cụ đề xuất được sử dụng trong Biên dịch nội dung. Ban đầu nó hiển thị các đề xuất chung và nó không tính đến hoạt động chỉnh sửa trước đó của bạn, nhưng bạn có thể cung cấp một bài viết làm ví dụ (hoặc hạt giống) cho công cụ để cung cấp các đề xuất tương tự như nó. Khi bạn xác định một bài viết bị thiếu mà bạn quan tâm, việc chọn tùy chọn "dịch" sẽ đưa bạn đến công cụ Biên dịch nội dung để bắt đầu bản dịch cho bài viết đã chọn.