Help:Tiêu đề không hợp lệ

This page is a translated version of the page Help:Bad title and the translation is 100% complete.

Một số tiêu đề trang được cho là không hợp lê vì nhiều lý do khác nhau. Bạn không thể tạo các trang với các tiêu đề này.

Để biết chi tiết về yếu tố tạo nên một tiêu đề không hợp lệ, hãy xem phần regex hoặc Title.php .

Để tham khảo, đây là một ví dụ về một tiêu đề khủng khiếp, nhưng hợp lệ:

  • Some¬`!"£$^&*()_+-=~?/.,;:'@

Những thứ bạn không thể sử dụng trong tiêu đề:

Mã HTTP

Điều này thay đổi tùy theo số phiên bản của phần mềm:

  • 400 (Bad Request) cho v1.19.1 trở lên
  • 200 (OK) cho v1.16.4 trở về trước

Regex

# Các tiêu đề trùng khớp sẽ bị coi là không hợp lệ.
$rxTc = '/' .
	# Mọi ký tự không được phép đều bị cấm.
	'[^' . self::legalChars() . ']' .
	# Trình tự mã hóa phần trăm URL ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi tiêu đề, bạn không thể liên kết với chúng một cách nhất quán.
	'|%[0-9A-Fa-f]{2}' .
	# Các tham chiếu ký tự XML/HTML tạo ra các vấn đề tương tự.
	'|&[A-Za-z0-9\x80-\xff]+;' .
	'|&#[0-9]+;' .
	'|&#x[0-9A-Fa-f]+;' .
	'/S';

Xem thêm