Tăng trưởng/Cấu hình cộng đồng

This page is a translated version of the page Growth/Community configuration and the translation is 70% complete.
Outdated translations are marked like this.

Trang này mô tả công việc của nhóm Tăng trưởng trong dự án "cấu hình cộng đồng". Trang này chứa các sản phẩm, thiết kế, câu hỏi mở và quyết định chính. Hầu hết các cập nhật thêm vào sẽ được đăng trên trang cập nhật chung của Nhóm tăng trưởng, còn một số các cập nhật chi tiết hoặc lớn hơn sẽ được đăng ở đây.

Mẫu sửa đổi cấu hình cộng đồng trên trang beta Wikipedia tiếng Anh - ảnh chụp màn hình vào ngày 20/4/2021screenshot taken on 2021-04-20 (full version of the screenshot is available)

To access the configuration page, please visit Special:EditGrowthConfig at your wiki. To report a problem, or ask a question about this feature, please contact us.

This project is deployed and can be used to configure Growth features . It will be replaced by Community configuration 2.0 .

Tình hình hiện tại

 • 2021-02-11: bắt đầu lên kế hoạch dự án
 • 2021-04-14: trình biên tập cấu hình được đưa lên các wiki beta
 • 2021-04-24: kết hợp cấu hình nhiệm vụ gợi ý, thử nghiệm trình sửa đổi cấu hình, các thay đổi nhỏ khác
 • 2021-05-07: configuration of Newcomer tasks added to the form
 • 2021-06-29: community configuration is now available at all Growth wikis
 • 2023-07-01: Community configuration 2.0 project is launched.

Tóm tắt

Các tính năng của nhóm Tăng trưởng là độc đáo bởi vì chúng đòi hỏi các cộng đồng phải cung cấp đầu vào trước khi có thể triển khai được tới các wiki mới. Trước khi triển khai, các cộng đồng cần phải chỉ ra những thứ như vị trí danh sách cố vấn, các liên kết trợ giúp họ muốn hiển thị trên bảng trợ giúp, và các bản mẫu có thể sử dụng để tìm nhiệm vụ người mới. Để cài đặt những tính năng này hoặc thay đổi cách các tính năng hoạt động, các cộng đồng phải tạo một nhiệm vụ Phabricator để nhóm Tăng trưởng có thể tạo thay đổi đối với code (xem trang này để biết thêm thông tin về quá trình). Việc này đã làm chậm lại tốc độ triển khai tính năng tại các wiki mới, và mức độ thường xuyên mà các cộng đồng có thể chỉnh sửa chúng.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm Tăng trưởng đang xây dựng một cách cho phép bản thân các cộng đồng cài đặt và kiểm soát cấu hình của các tính năng Tăng trưởng. Các bảo quản viên sẽ có thể sử dụng một biểu mẫu trên wiki của họ để thay đổi cài đặt của các tính năng Tăng trưởng cho mọi người dùng. This form is available at Special:EditGrowthConfig.

Trong khi điều này giúp các cộng đồng với các tính năng Tăng trưởng, ý tưởng này cũng đồng thời có tiềm năng sử dụng tại các tính năng WMF khác. Thay vì cách tiếp cận "một kích cỡ phù hợp cho tất cả", có lẽ chúng ta sẽ có thể để các cộng đồng được tự chỉnh sửa cấu hình sao cho các tính năng phù hợp với văn hóa và nhu cầu của họ.

Cách thức hoạt động

 
Ảnh chụp màn hình một file JSON hỗ trợ cấu hình cộng đồng của nhóm Tăng trưởng (Wikipedia tiếng Anh beta, chụp ngày 20/4/2021)

Cấu hình được lưu trữ trên một trang JSON tại không gian tên MediaWiki. Để các thành viên cộng đồng không thông thạo CNTT cũng có thể quản lý cấu hình, chúng tôi đã tạo một biểu mẫu trên nền giọt JSON với bản thân cấu hình. Bằng cách đó, các thành viên cộng đồng không cần phải biết cách sửa đổi JSON nhưng vẫn có thể thay đổi cấu hình, đồng thời giữ cho cấu hình được lưu trữ dưới một đình dạng mà máy móc có thể dễ dàng hiểu được.

Chỉ có bảo quản viên và bảo quản viên giao diện có thể chỉnh sửa biểu mẫu. Non-admins are able to view the current configuration via Special:EditGrowthConfig.

Biểu mẫu hợp thức hóa rằng thông tin được sửa đổi thì phù hợp với định dạng yêu cầu.

Be careful: When changes are made via the form, it will immediately affect all users with the Growth features, which is thousands of users. Therefore, it's important to be careful and deliberate when making changes.

Bởi vì biểu mẫu sửa đổi một trang MediaWiki, nó cũng kế thừa một số tính năng quan trọng mà mỗi trang MediaWiki có:

 • Thay đổi được tạo trên biểu mẫu cũng để lại tóm tắt sửa đổi ở trang JSON.
 • Có thể lùi sửa cấu hình về phiên bản cũ hơn từ trang JSON.
 • Thảo luận về các thay đổi có thể diễn ra tại trang thảo luận của trang JSON.

Communities need to develop their own processes for debating and forming consensus on changes to make. It's similar to deletion discussions: though one admin can delete an article, wikis still have processes to decide whether an admin should do it.

If you want to add a list of mentors to your wiki, it requires to create a specific page first.

Biến số cấu hình được bao gồm

Tuy biểu mẫu không cho phép cộng đồng quản lý tất cả các biến số cấu hình nhưng nó cũng thể hiện những cấu hình sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Ví dụ, chúng tôi không hiện cấu hình về cụm cơ sở dữ liệu mà các tính năng sử dụng. Với tư cách là một phần của T275086, chúng tôi đã quyết định một danh sách các biến số cấu hình mà chúng tôi muốn cho phép được quản lý trên wiki. Chúng tôi đặt danh sách các biến số trong một spreadsheet (Google Spreadsheets).

Câu hỏi mở

Cấu hình cộng đồng là một ý tưởng mới mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích cho cả các cộng đồng và WMF. Nhưng vẫn có một số câu hỏi mở mà chúng tôi muốn biết khi chúng tôi nói chuyện với các cộng đồng và khi họ bắt đầu sử dụng tính năng:

 • Các cộng đồng sẽ đạt đồng thuận trước khi có bất cứ thay đổi gì hay sẽ do các cá nhân tạo thay đổi một cách độc lập?
 • Việc giới hạn sửa đổi chỉ cho Bảo quản viên và bảo quản viên giao diện liệu đã phù hợp?
 • Chúng tôi có cần một dạng trì hoãn nào trước khi sửa đổi cấu hình được thực hiện để sao cho một chuỗi thay đổi nhanh (hoặc bút chiến sửa đổi trên biểu mẫu) không gây ra những trải nghiệm không vui cho người mới đến?

Please share your feedback with us!