Extension:LocalisationUpdate/pl

This page is a translated version of the page Extension:LocalisationUpdate and the translation is 2% complete.
To rozszerzenie jest dodawane do pakietu MediaWiki od wersji 1.21 i wyższych. W związku z tym nie musi być ponownie pobierane. Niemniej jednak wciąż musisz wykonać inne podane instrukcje.
Podręcznik rozszerzeń MediaWiki
OOjs UI icon advanced-invert.svg
LocalisationUpdate
Status wydania: stabilne
Realizacja Bazy danych
Opis Allows to keep the localized messages as up to date as possible
Autor(zy) Tom Maaswinkel (12wiki), Niklas Laxström
Ostatnia wersja 1.4.0 (2016-10-13)
MediaWiki 1.30+
Composer mediawiki/localisation-update
Licencja GNU General Public License 2.0 lub późniejsza
Pobieranie
Readme
 • $wgLocalisationUpdateRepository
 • $wgLocalisationUpdateDirectory
 • $wgLocalisationUpdateHttpRequestOptions
 • $wgLocalisationUpdateRepositories
Przetłumacz rozszerzenie LocalisationUpdate jeżeli jest dostępne na translatewiki.net

Sprawdź wykorzystywanie i matrycę wersji.

Problemy Otwarte zadania · Zgłoś błąd

The LocalisationUpdate extension allows to update the localizations for MediaWiki messages at any time, without needing to upgrade the MediaWiki software.

 • Pobierz i umieść plik(i) w katalogu o nazwie LocalisationUpdate w folderze extensions/.
 • Dodaj poniższy kod na dole swojego pliku LocalSettings.php :
  wfLoadExtension( 'LocalisationUpdate' );
  $wgLocalisationUpdateDirectory = "$IP/cache";
  
 • Create a cache folder in the installation directory, and be sure the server has permissions to write on it.
 • Yes Zrobione – Przejdź do Special:Version na swojej wiki, aby sprawdzić czy rozszerzenie zostało pomyślnie zainstalowane.

Configuration

$wgLocalisationUpdateDirectory

Directory to store cache files in, if not set then it uses default $wgCacheDirectory . LocalisationUpdate requires some place to store files in to work; if neither $wgLocalisationUpdateDirectory nor $wgCacheDirectory is set, LocalisationUpdate's update.php script will not work.

$wgLocalisationUpdateDirectory is set to false by default.

$wgLocalisationUpdateRepository

Default repository source to fetch translation. GitHub is set to default repository. This is added with version 1.1.

$wgLocalisationUpdateRepositories

Array of repositories URLs from which to retrieve localisations for core MediaWiki and extensions. Default is set to GitHub's MediaWiki Git repositories and you should not change this unless you know what you're doing. This is added with version 1.1.

Example for using github

$wgLocalisationUpdateRepositories['github'] = array(
	'mediawiki' =>
		'https://raw.github.com/wikimedia/mediawiki/master/%PATH%',
	'extension' =>
		'https://raw.github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-%NAME%/master/%PATH%',
	'skin' =>
		'https://raw.github.com/wikimedia/mediawiki-skins-%NAME%/master/%PATH%'
);

Example for local filesystem configuration

$wgLocalisationUpdateRepositories['local'] = array(
	'mediawiki' =>
		'file:///resources/projects/mediawiki/master/%PATH%',
	'extension' =>
		'file:///resources/projects/mediawiki-extensions/extensions/%NAME%/%PATH%',
	'skin' =>
		'file:///resources/projects/mediawiki-skins/skins/%NAME%/%PATH%'
);

$wgLocalisationUpdateHttpRequestOptions

Wersja MediaWiki:
1.35

Options to pass to Http::get(). Possible keys for the array: (see HttpRequestFactory::create()).

timeout
Timeout length in seconds or 'default'
connectTimeout
Timeout for connection, in seconds (curl only) or 'default'
postData
An array of key-value pairs or a url-encoded form data
proxy
The proxy to use. Otherwise it will use $wgHTTPProxy (if set) Otherwise it will use the environment variable "http_proxy" (if set)
noProxy
Don't use any proxy at all. Takes precedence over proxy value(s).
sslVerifyHost
Verify hostname against certificate
sslVerifyCert
Verify SSL certificate
caInfo
Provide CA information
maxRedirects
Maximum number of redirects to follow (defaults to 5)
followRedirects
Whether to follow redirects (defaults to false). Note: this should only be used when the target URL is trusted, to avoid attacks on intranet services accessible by HTTP.
userAgent
A user agent, if you want to override the default MediaWiki/$wgVersion
logger
A \Psr\Logger\LoggerInterface instance for debug logging
username
Username for HTTP Basic Authentication
password
Password for HTTP Basic Authentication
originalRequest
Information about the original request (as a WebRequest object or an associative array with 'ip' and 'userAgent').

Example for using GitHub with HTTP Basic Authentication

$wgLocalisationUpdateHttpRequestOptions = array(
	'followRedirects' => true,
	'username' => 'YOUR_GITHUB_USERNAME',
	'password' => 'YOUR_GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN'
);

Usage

Whenever you want to run an update, run php extensions/LocalisationUpdate/update.php on the command line, or set up a cron job.

LocalisationUpdate does not update translations automatically

If you are on a unix-like system, you should add LocalisationUpdate to crontab:

crontab -e
# Add the following line
@daily php /path/to/your/wiki/extensions/LocalisationUpdate/update.php --quiet
If localization updates don't seem to come through, you may need to run php maintenance/rebuildLocalisationCache.php --force.

Script parameters

--repoid: Fetch translations from repositories identified by this

Zobacz też