Extension:LDAPProvider

This page is a translated version of the page Extension:LDAPProvider and the translation is 24% complete.
Outdated translations are marked like this.
Bu uzantı, MediaWiki Paydaşlar Grubu üyesi tarafından sürdürülmektedir.

LDAPAuthentication2 [1][2] halefi olarak bir $2 yaratıldı.Hepsinin uzak bir LDAP kaynağıyla etkileşime girmesi gerekir.[3]. Yapılandırma ve bakımı kolaylaştırmak ve birleştirmek için bu uzantı oluşturuldu. LDAP kaynaklarından verileri sorgulamak için sınıflar ve yapılandırma sağlar.

MediaWiki manüel uzantıları
LDAPProvider
Sürüm durumu: kararlı
Açıklama Bir LDAP kaynağına bağlanmak ve ona karşı sorguları çalıştırmak için ortak bir altyapı sağlar.
Yazar(lar)
En son sürüm 3.0.0-alpha
Uyumluluk politikası MediaWiki ile birlikte anlık görüntüler yayımlanır. Master geriye dönük olarak uyumlu değil.
MediaWiki >= 1.39.0
Veritabanı değişiklikleri Evet
Composer mediawiki/ldap-provider
Tablolar ldap_domains
Lisans GNU Genel Kamu Lisansı 2.0 veya üstü
İndir
 • $wgCacheTime
 • $wgCacheType
 • $wgPreSearchUsernameModifierRegistry
 • $wgDefaultDomain
 • $wgDomainConfigs
 • $wgDomainConfigProvider
 • $wgClientRegistry
Quarterly downloads 606 (Ranked 6th)
Translatewiki.net adresinde mevcutsa, LDAPProvider uzantısını çevirin
Sorunlar Açık görevler · Hata bildir

Kurulum

 • Dosyaları indirin ve extensions/ klasörünüzdeki LDAPProvider adlı dizine yerleştirin.
  Developers and code contributors should install the extension from Git instead, using:cd extensions/
  git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/LDAPProvider
 • LocalSettings.php dosyanızın altına aşağıdaki kodu ekleyin:
  wfLoadExtension( 'LDAPProvider' );
  
 • Gerekli veritabanı tablo(ları)yu oluşturmak için php maintenance/update.php çalıştırın.
 • Gerektiği gibi yapılandırın
 •   Yapıldı – Uzantının başarıyla yüklendiğini doğrulamak için vikinizde Special:Version seçeneğine gidin.

Configuration

"Extension config" ve "Domain config"

Bu uzantılar iki tür yapılandırmaya sahiptir. Bir tarafta klasik "uzantı yapılandırması" var. LocalSettings.php içindeki küresel değişkenler kullanılarak kurulabilir. Bu değişkenlerin wg ön ekine sahip olmadığını unutmayın. Bu ayarlar uzantıyı bir bütün olarak etkiler.

On the other side there is a configuration that is specific to a remote LDAP resource, like connection settings, group membership query mechanism or base DNs[4]. Multiple domains can be configured independently. These settings only affect the communication to the LDAP resource, based on the domain that this resource serves.

Uzantı yapılandırma ayarları

When using them in LocalSettings.php, these variables need to be prefixed with $LDAPProvider
Ad Varsayılan Açıklama
CacheType "CACHE_ANYTHING" The sort of cache to use for the connection information.
CacheTime 500 How long cached items should stick around in seconds.
ClientRegistry [] Allows registration of custom clients. The key is the domain to be handled, the value is a callback that returns an objects which derives from Client.
DomainConfigs "/etc/mediawiki/ldapprovider.json" Stores per domain configuration. Only evaluated if $LDAPProviderDomainConfigProvider is set to use the default LocalJSONFile. See below.
DomainConfigProvider "\\MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\DomainConfigProvider\\LocalJSONFile::newInstance" Specifies the mechanism for obtaining the domain configuration. Must be a callback that returns an IDomainConfigProvider.
DefaultDomain "" Specifies the domain to fall back in case no domain was found for a user. This is often the case when using Extension:Auth_remoteuser for network based authentication.
PreSearchUsernameModifierRegistry
[
 "removespaces": "\\MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\PreSearchUsernameModifier\\RemoveSpaces::newInstance",
 "spacetounderscore": "\\MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\PreSearchUsernameModifier\\SpacesToUnderscores::newInstance",
 "spacestounderscores": "\\MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\PreSearchUsernameModifier\\SpacesToUnderscores::newInstance",
 "strtolower": "\\MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\PreSearchUsernameModifier\\ToLower::newInstance",
 "lowercase": "\\MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\PreSearchUsernameModifier\\ToLower::newInstance"
]
Specifies factory callbacks for objects of type MediaWiki\Extension\LDAPProvider\IPreSearchUsernameModifier. The keys can be used in the domain configuration in the field connection.presearchusernamemodifiers. Example for a custom modifier:
$LDAPProviderPreSearchUsernameModifierRegistry
['custom-prefix-modifier'] = function() {
 return new MediaWiki\Extension\LDAPProvider
 \PreSearchUsernameModifier\GenericCallback(
  function( $username ) {
   return "some_prefix_$username";
 } );
};

Etki alanı yapılandırma ayarları

Ad Varsayılan Açıklama
server - One or more hostnames of the LDAP backend. Separated by a single space.
port 389 The port the LDAP server is listening to
user "" The FQDN of a user who has at least read rights
pass "" The password for the user above
options {} (JSON object or indexed PHP array) LDAP specific options. Must be string literals as key.
enctype clear Must be one of 'ldapi', 'ssl', 'tls', or 'clear'
groupbasedn "" Used for group membership queries
userbasedn "" Used for user info queries. Also for resolving a local username into an appropriate user DN
searchattribute "" Attribute to use in searches for user DN. "uid" and "samaccountname" are common. A "searchstring" will skip this search, if your user's DNs follow a single pattern.
searchstring "" Provides a pattern for user DN, in lieu of searching for it by "searchattribute" and username.

Value should be an example DN with "USER-NAME" in the place of a real username.

e.g.

"CN=USER-NAME,OU=Users,DC=example,DC=com"

grouprequest "MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\UserGroupsRequest\\GroupUniqueMember::factory" Mechanism to fetch user group data. Following types are available:
 • "MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\UserGroupsRequest\\GroupMember::factory"
 • "MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\UserGroupsRequest\\GroupUniqueMember::factory"
 • "MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\UserGroupsRequest\\UserMemberOf::factory"
 • "MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\UserGroupsRequest\\Configurable::factory"
 • "MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\UserGroupsRequest\\GroupMemberUid::factory"

Which one to choose depends on the LDAP backend.


GroupMember searches for "group" objects by "(member=$userDN)", including nested groups, if configured (see "nestedgroups" below).

GroupUniqueMember searches for "groupofUniqueName" objects where "(uniqueMember=$userDN)".

UserMemberOf searches for "memberOf" attributes of the user's own LDAP object.

"Configurable" does a custom search, "(&(objectclass=$objectClass)($groupAttribute=$userDN))". See groupobjectclass and groupattribute, below.

GroupMemberUid searches for "posixGroup" objects by "(member=$userUid)", or nested groups, if configured (see "nestedgroups" below).

groupobjectclass "" In case Configurable is used in grouprequest the groupobjectclass can be specified here. E.g. group
groupattribute "member" In case Configurable is used in grouprequest the groupattribute can be specified here. E.g. member
presearchusernamemodifiers [] Username modifiers, for the purpose of LDAP-query.
Useful when LDAP usernames do not match MediaWiki username format.
( e.g. LDAP accounts use underscores-instead-of-spaces, or need to be lower-cased )
The modified username will be used with "searchstring" or "searchattribute" methods of determining user DN.


Use one-or-more of the available modifiers:

 • lowercase
 • removespaces
 • spacestounderscores


Sample Usage:
[ "lowercase" ]
[ "removespaces" ]
[ "spacestounderscores", "lowercase" ]

Working Example: Login-User Joe Bloggs will be translated to joe_bloggs LDAP search query,
with config of: [ "spacestounderscores", "lowercase" ]

Additional modifiers can be registered through the $LDAPProviderPreSearchUsernameModifierRegistry (see above) variable.

nestedgroups false Whether to use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN to fetch nested groups. Will only work for Microsoft Active Directory and with grouprequest = MediaWiki\\Extension\\LDAPProvider\\UserGroupsRequest\\GroupMember::factory


Specifically, this is a search for group objects where "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$userDN)".

Etki alanı yapılandırma sağlayıcıları

By default the domain specific configuration is held in a static JSON file. But one can also use a PHP based (dynamic) configuration. The relevant extension configuration is $LDAPProviderDomainConfigProvider. It needs to be a callback that returns an object of type IDomainConfigProvider.

Statik JSON dosyası

This is the default way. Just set up the extension configuration $LDAPProviderDomainConfigs to point to a valid JSON file (should be outside of web root).

$LDAPProviderDomainConfigs = "$IP/../ldapprovider.json";

Example

{
	"LDAP": {
		"connection": {
			"server": "ldap.forumsys.com",
			"user": "cn=read-only-admin,dc=example,dc=com",
			"pass": "password",
			"options": {
				"LDAP_OPT_DEREF": 1
			},
			"basedn": "dc=example,dc=com",
			"groupbasedn": "dc=example,dc=com",
			"userbasedn": "dc=example,dc=com",
			"searchattribute": "uid",
			"searchstring": "uid=USER-NAME,dc=example,dc=com",
			"usernameattribute": "uid",
			"realnameattribute": "cn",
			"emailattribute": "mail"
		}
	}
}

Dinamik PHP dizisi

As an alternative to the JSON file one can use a PHP array to configure the domains. In this case, just have the $LDAPProviderDomainConfigs callback return an instance of InlinePHPArray.

Example

$LDAPProviderDomainConfigProvider = function() {
	$config = [
		'LDAP' => [
			'connection' => [
				"server" => "ldap.forumsys.com",
				"user" => "cn=read-only-admin,dc=example,dc=com",
				"pass" => 'password',
				"options" => [
					"LDAP_OPT_DEREF" => 1
				],
				"basedn" => "dc=example,dc=com",
				"groupbasedn" => "dc=example,dc=com",
				"userbasedn" => "dc=example,dc=com",
				"searchattribute" => "uid",
				"searchstring" => "uid=USER-NAME,dc=example,dc=com",
				"usernameattribute" => "uid",
				"realnameattribute" => "cn",
				"emailattribute" => "mail"
			]
		]
	];

	return new \MediaWiki\Extension\LDAPProvider\DomainConfigProvider\InlinePHPArray( $config );
};

Advanced configuration

Dynamic usergroup attribute

Example

ldapprovider.json:

 {
 	"LDAP": {
 		"connection": {
 			"server": "...",
 			...
 			"grouprequest": "...Configurable::factory",
 			"groupobjectclass": "groupOfUniqueNames",
 			"groupattribute": "uniqueMember",
 			"group-attribute-value-callback": "myCoolCallback"
 		},
 },

Here "group-attribute-value-callback" specifies the name of some callback function which contains logic for the calculation of "groupattribute" value.

LocalSettings.php:

function myCoolCallback( $username ) {
 	return new \MediaWiki\Extension\LDAPProvider\EscapedString( $username );
 }

That's an example of a simple callback which returns the unchanged username as "groupattribute" value.

Sürüm oluşturma

LDAP Yığın Uzantıları yalnızca MediaWiki LTS sürümleri için hedeflenir/uygundur.
Ancak bu tablo, tüm son sürümlerde hangi uzantı sürümlerinin kullanılacağını belirlemeye yardımcı olur.

MediaWiki Sürümü Önerilen Uzantı Sürümü Test Durumu En Son Test Tarihi
1.35 (LTS) LDAPxxx_master Test Edildi Mart 2020

Sorun giderme

İstisna: "'XYZ' alanı için yapılandırma yok!"

Please make sure, that the values in the database field ldap_domains.domain_id match with the values set in the first level of the domain-configuration (e.g. in ldapprovider.json, you will need to replace "LDAP" at the top level with your domain. This can be checked by viewing the $_SERVER['USERDOMAIN'] entry in your server's phpinfo() ). If they don't, you can either change the entries in the database using UPDATE ldap_domains SET domain = "DomainNameAsInConfiguration"; or adapt the configuration. Attention: In the current version, the domain name is case sensitive.

İstisna: "'LDAP' etki alanı için yapılandırmada 'yetkilendirme' bölümü bulunamadı"

If you enabled the LDAPAuthorization extension (as recommended in the PluggableAuth documentation), you need to add the authorization configuration in the LDAPProvider domain config (more info on LDAPAuthorization Configuration)

Warning: The supplied credentials are not associated with any user on this wiki.

Check that "userbasedn" and "searchattribute" are correct.

Uçtan Uca Örnekler

References

 1. previously Extension:LDAP_Authentication
 2. LDAP stack flow
 3. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (en)
 4. Distinguished Name (DN)