Tillägg:InputBox

This page is a translated version of the page Extension:InputBox and the translation is 41% complete.
Outdated translations are marked like this.
Detta tillägg följer med i MediaWiki 1.21 och framåt. Därav behöver du inte ladda ner det igen. Du behöver däremot fortfarande följa de angivna instruktionerna.
Manual för MediaWikitillägg
InputBox
Utgivningsstatus: stabil
Genomförande Tagg , Sidhandling , Sök
Beskrivning Låter användare lägga till fördefinierade HTML-formulär på wikisidor.
Författare
 • Erik Möller
 • Leonardo Pimenta
 • Rob Church
 • Trevor Parscal
 • Daniel Schuba
Senaste versionen Continuous updates
MediaWiki >= 1.42
Förändringar i databasen Nej
Licenser MIT-licens
Ladda ner
 • <inputbox>
Quarterly downloads 294 (Ranked 22nd)
Public wikis using 10,897 (Ranked 10th)
Översätt tillägget InputBox om det finns tillgängligt på translatewiki.net
Ärenden Öppna ärenden · Rapportera en bugg

The InputBox extension adds already created HTML forms to wiki pages. Users can "complete" a form (entering text, selecting menu items, etc.) by entering text into the box.

InputBox was originally created by Erik Möller for the purpose of adding a Skapa en artikel box to Wikinews.

Installation

 • Ladda ner och placera filen/filerna i en katalog som heter InputBox i din extensions/-mapp.
  Utvecklare och personer som bidrar med kod borde istället installera tillägget från Git, med:cd extensions/
  git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/InputBox
 • Lägg till följande kod längst ner i din LocalSettings.php -fil:
  wfLoadExtension( 'InputBox' );
  
 •   Klart – Ta dig till Special:Version på din wiki för att bekräfta att tillägget har installerats ordentligt.

Exempel

Ruta för att starta en ny artikel.

Wikikod

<inputbox>
type=create
width=30
break=no
</inputbox>

Resultat

Allmän syntax

Inmatningsrutor är uppbyggda så här:

<inputbox>
type=
bgcolor=
width=
page=
default=
preload=
editintro=
buttonlabel=
hidden=
searchbuttonlabel=
fulltextbutton=
labeltext=
break=
namespaces=
prefix=
placeholder=
minor=
nosummary=
summary=
id=
inline=
dir=
preloadparams[]=
searchfilter=
useve=
usedt=
arialabel=
</inputbox>

Parametern type är obligatorisk. Alla andra parametrar är valfria. preloadparams[] kan användas fler än en gång.

Typer rutor

The default location of the “Skicka” button(s) is below the input box.

The “Skicka” button can be moved to the right by using the line break parameter to eliminate the line break between the box and the button: break=no.

Having the “Skicka” button to the right is useful for search boxes when search suggestions would otherwise cover up a search button below the search box.

Typ Exempel Beskrivning
search
Skapar en sökruta som har en standardbredd på 50 tecken. Information som läggs till i textrutan söks efter.
create

Skapar en ny sida. Information som läggs till i textrutan är namnet på sidan som redigeras.
comment

Lägger till ett nytt avsnitt längst ner på sidan som anges i textrutan.
commenttitle

Lägger till ett nytt avsnitt med avsnittsrubriken som skrivits in i textrutan. Titeln kan anges med parametern default=. Sidan har angivits med parametern page=. For some reason this does NOT work when using the extension by invoking it with {{#tag}}, only when using ‎<inputbox>. (introducerad i rev:47203)
fulltext
Sök endast med sökknappen fulltext, utan knappen "Gå till". (introducerad i rev:45269)
move

Flytta en sida till ett annat namn. This also doesn't work when creating it by invoking a tag. (introducerad i gerrit:97559)

For type=search2, the default location for the search button is inline to the right. Currently, it does not seem to be possible to add other parameters to this type of input box. This search box searches the entire wiki that it is placed on.

Typ Exempel
search2
 

Parametrar

Parameter Beskrivning Omfattning Kompatibilitet Exempel Resultat
arialabel= Supply the aria-label attribute to the inputbox to allow generated markup be accessible to screen readers Alla typer
1.35
Gerrit change 572050
<inputbox>
type=search
arialabel=Search the Wiki
</inputbox>
bgcolor= Anges tabellens bakgrundsfärg (HTML-färgvärden). Använd inte citat. Alla typer ?
<inputbox>
type=search
bgcolor=#eeeeff
</inputbox>
width= Anges bredd för InputBox i tecken. Alla typer ?
<inputbox>
type=create
width=24
</inputbox>

default= Standardtext att skriva i InputBox. Alla typer ?
<inputbox>
type=comment
default=User talk:Eloquence
</inputbox>

preload= The page under this title will be preloaded (see Manual:Creating pages with preloaded text ) into the blank editbox when a new page is created. create, comment, commenttitle ?
<inputbox>
type=create
preload=Log
</inputbox>

Enter the title of a non-existent page in the example InputBox above or below, and click "Skapa sida" or "Nytt avsnitt" respectively to test this effect.
editintro= The page which is given under this parameter will be shown, as instructions, above the editing window. create, comment ?
<inputbox>
type=comment
editintro=MediaWiki:Missingcommenttext
</inputbox>

buttonlabel= This label will be used for the main button of the form. Alla typer ?
<inputbox>
type=comment
buttonlabel=Add new rumor
</inputbox>

hidden= This specifies that there is no InputBox.

It is used with parameter default, now not being a default, but the fixed value of the name of the page. Any value means yes/true.

create, comment ?
<inputbox>
type=comment
editintro=Extension:InputBox/editintro comment
preload=Extension:InputBox/preload
hidden=yes
default=Extension talk:InputBox
buttonlabel=Post a comment on the talk page
</inputbox>

searchbuttonlabel= This label will be used for the "Search full text" button of the search form. search, fulltext ?
<inputbox>
type=search
searchbuttonlabel=Gräv djupare
</inputbox>
fulltextbutton= Show the full text search button on search2 form search2 ?
<inputbox>
type=search2
searchbuttonlabel=Gräv djupare
fulltextbutton=true
</inputbox>
labeltext= Text to display beside the button search2 ?
<inputbox>
type=search2
searchbuttonlabel=Gräv djupare
labeltext=Leta efter: 
</inputbox>
 
break= Whether or not to insert a line break between the input box and the button(s). Återgår till yes (använd radbrytning). Alla typer ?
<inputbox>
type=create
width=24
break=no
</inputbox>
namespaces= Support for namespace checkboxes in fulltext search.

With "Main**", main article namespace is checked by default.

search, fulltext ?
<inputbox>
type=search
namespaces=Main**,Help
</inputbox>
prefix=
 • Narrow down search to pages beginning with certain prefix.
Note this only works with certain search back-ends, currently only Tillägg:CirrusSearch . Defaults to empty string (search all pages).
 • Create new page beginning with a certain prefix.
 • In type=move, the prefix is prepended to the default parameter.

Remark: underscores aren't recognized as spaces.

search, fulltext, create ?
<inputbox>
type=search
prefix={{FULLPAGENAME}}/Archive
</inputbox>

The button below prefixes the name with Special:Mypage/.


placeholder= Define placeholder text that will display in the input box when it is empty. Alla typer
1.19
<inputbox>
type=search
placeholder=Search this Wiki
</inputbox>
page= Page to posts comment to, or page to move. comment, move
<inputbox>
type=comment
page=Project:Sandbox
</inputbox>

minor= Mindre redigering. comment, create
<inputbox>
type=comment
page=Project:Sandbox
minor=true
</inputbox>

nosummary= Edit summary (headline) not required for new comment. comment
<inputbox>
type=commenttitle
page=Special:Mypage/inputbox test
nosummary=true
</inputbox>

summary= Edit summary or move reason. create, move
<inputbox>
type=create
default=Special:Mypage/inputbox test
summary=Foo
</inputbox>

id= id attribute for <form>. Alla typer
1.23
for some types
<inputbox>
type=comment
page=Project:Sandbox
summary=Foo
id=bar
</inputbox>

inline= Make the InputBox be an inline element (no line break at beginning). Any value means yes/true. search2
Text här: <inputbox>
type=search2
inline=true
width=10
</inputbox>
Text här:
 
dir= Right to left (rtl) or left to right (ltr). Defaults to directionality of the page's language. Alla typer
<inputbox>
dir=rtl
type=comment
page=Project:Sandbox
summary=Foo
</inputbox>

preloadparams[]= Specify parameters to the preload text. See Creating pages with preloaded text. create, comment, commenttitle
1.25
<inputbox>
type=create
preload=Log
preloadparams[]=param1
preloadparams[]=param2
</inputbox>

searchfilter= Specify parameters to append to the search search
1.30
<inputbox>
type=search
searchfilter=insource:foo
</inputbox>
useve= When creating a page the input box will use the new visual editor, if the extension is installed, and this parameter is set to any value. create, comment
<inputbox>
type=create
break=no
useve=true
</inputbox>
usedt= When adding a new section, the input box will open the DiscussionTools new topic tool, if the extension is installed, and this parameter is set to any value. comment, commenttitle
<inputbox>
type=commenttitle
page=Project:Sandbox
usedt=true
</inputbox>

Applying create to an existing page simply gives the edit page. In that case preload is ignored. Applying comment for a new page works.

The texts taken from the MediaWiki: namespace are of course only examples, any existing page can be used for editintro or preload. Unfortunately preload does not yet work for the Upload summary.

Alignment

If you want to create an inputbox on the right side of the page, do something like:

<div style="float:right; width:42em">
<inputbox>
type=create
</inputbox>
</div>

Gives:


Parser function

Using InputBox in a template

In order to create many similar input boxes, InputBox can be used in a template. However, passing template parameters to InputBox parameters only works if the ‎<inputbox>...‎</inputbox> tag is written as {{#tag:inputbox | ...}} inside the template.

The following example is a template to create a new wiki page from a named template:

{{#tag:inputbox |
type=create
buttonlabel=Skapa ny {{{1|artikel}}}
preload={{{2|Template:Article}}} }}

When instantiating the template, the first parameter gives the item that is created (default: article) as spelled out in the button, the second parameter gives the name of the template used to create the item (default: Template:Article).

E.g., the code for an input box to create a new project from a project template might look like this:

{{Template:CreateNew|project|Template:Project}}

Se även