Extension:Echo/echo event table

This page is a translated version of the page Extension:Echo/echo event table and the translation is 100% complete.

echo_event tablosu echo etkinlikleri ile ilgili verileri tutar.

Bildirilen her kullanıcı için, echo_notification tablosunda karşılık gelen bir satır vardır.

Alanlar

event_id

Birincil anahtar.

event_type

Ör. "edit-thank".

event_variant

Kullanılmayan, her zaman boş

event_agent_id

Varsa, etkinliği tetikleyen kullanıcının user.user_id. Temsilci oturum açmış bir kullanıcıysa, event_agent_id kendi kullanıcı kimliğini içerir ve event_agent_ip boştur. Temsilci anonim bir kullanıcıysa, event_agent_ip IP adresini içerir ve event_agent_id boştur. Etkinliğin bir temsilcisi yoksa, her iki alan da boştur.

event_agent_ip

Etkinliği tetikleyen kullanıcının IP adresi.

event_page_namespace

Etkinlikten etkilenen sayfa page.page_namespace.

event_page_title

Etkinlikten etkilenen sayfanın page.page_title.

event_extra

Olayla ilgili JSON blobu (ör. revision.rev_id ve teşekkür edilen kullanıcının user_id).

event_page_id

Etkinlikten etkilenen sayfanın page.page_id.

event_deleted

Olayın silinmiş bir sayfayla ilgili olup olmadığı ve gizlenmesi gerekip gerekmediği. Etkinlikler, ilgili sayfa silindiğinde silinmiş olarak işaretlenir ve ilgili sayfanın silinmesi geri alındığında ise silinmiş olarak işaretlenir.

Şema özeti

MediaWiki sürümü:
1.28
mysql> describe echo_event;
+----------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| event_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| event_type      | varbinary(64)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| event_variant    | varbinary(64)    | YES |   | NULL  |        |
| event_agent_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| event_agent_ip    | varbinary(39)    | YES |   | NULL  |        |
| event_page_namespace | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| event_page_title   | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| event_extra     | blob        | YES |   | NULL  |        |
| event_page_id    | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL  |        |
| event_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
+----------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
MediaWiki sürümleri:
1.22 – 1.27
mysql> describe echo_event;
+----------------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| event_id       | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| event_type      | varbinary(64)  | NO  | MUL | NULL  |        |
| event_variant    | varbinary(64)  | YES |   | NULL  |        |
| event_agent_id    | int(10) unsigned | YES |   | NULL  |        |
| event_agent_ip    | varbinary(39)  | YES |   | NULL  |        |
| event_page_namespace | int(10) unsigned | YES |   | NULL  |        |
| event_page_title   | varbinary(255)  | YES |   | NULL  |        |
| event_extra     | blob       | YES |   | NULL  |        |
| event_page_id    | int(10) unsigned | YES |   | NULL  |        |
+----------------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
MediaWiki sürümleri:
1.20 – 1.21
mysql> describe echo_event;
+----------------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| event_id       | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| event_timestamp   | binary(14)    | NO  |   | NULL  |        |
| event_type      | varbinary(64)  | NO  | MUL | NULL  |        |
| event_variant    | varbinary(64)  | YES |   | NULL  |        |
| event_agent_id    | int(10) unsigned | YES |   | NULL  |        |
| event_agent_ip    | varbinary(255)  | YES |   | NULL  |        |
| event_page_namespace | int(10) unsigned | YES |   | NULL  |        |
| event_page_title   | varbinary(255)  | YES |   | NULL  |        |
| event_extra     | blob       | YES |   | NULL  |        |
+----------------------+------------------+------+-----+---------+----------------+