Extension:EasyTimeline/sözdizimi

This page is a translated version of the page Extension:EasyTimeline/syntax and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.

EasyTimeline özelliği, vikimetinden gömülü bir resim üretir. Resim tek boyutlu bir diyagram (yatay veya dikey) veya iki boyutlu olabilir. "EasyTimeline" adı, bir zaman ölçeğine sahip özelliğin yatay veya dikey olarak, muhtemelen başka bir parametre ile diğer yönde uygulama olasılığını ifade eder, ancak çeşitli başka olasılıklar da vardır.

Giriş

Grafik zaman çizelgeleri, özel etiketler arasında bir betik sağlanarak üretilebilir:

<timeline> betik </timeline>

EasyTimeline daha sonra bir PNG resmini ve (isteğe bağlı olarak) tıklanabilir bir haritayı işlemek için çağrılacaktır.

Dikkat: EasyTimeline, kullanım kolaylığı için tasarlanmış olsa da, karmaşık bir grafik zaman çizelgesi önemsiz olmayan bir meseledir. Basit bir zaman çizelgesinin oluşturulması yarım saat sürebilir (veya uygun bir örnek esas alındığında daha da fazla). Büyük zaman çizelgeleri, kompozisyon ve ince ayar için birkaç saat sürebilir. Ancak, ne kadar karmaşık olursa olsun bir zaman çizelgesine ekleme veya düzeltme, burada açıklanan sözdizimi konusunda uzman bilgisi olmayan katılımcılar için bile nispeten basit bir iş olmalıdır.

EasyTimeline'ın yazarından tavsiye istemekten çekinmeyin.

Kullanılabilir komutlar

Betik komutları şunları tanımlar:


Genel kodlama kuralları

Bir betik, komutlar ve yorumlar içerebilir. Her komutun ardından bir veya daha fazla öznitelik gelir.

Harf durumu: Komutlar ve nitelikleri küçük, büyük veya karışık olarak yazılabilir. Lütfen uygulamada tutarlı olmaya çalışın çünkü bu daha fazla okunabilirlik sağlayacaktır, ör. tüm komutlar için karışık harf ve tüm nitelikler için küçük harf kullanın.

Aşağıdaki komutlar zorunludur:

 • ImageSize, zaman çizgisinin genel boyutunu belirler
 • PlotArea, kenar boşluklarını belirler
 • Period, grafikte görüntülenecek zaman aralığını belirler
 • TimeAxis, zaman ekseninin yönü (yatay/dikey)

Aşağıdaki komutlardan en az biri gereklidir (biri veya ikisi birden çok kez gerçekleşebilir):

Diğer tüm komutlar isteğe bağlıdır.

Yorumlar

Tek ve çok satırlı açıklamalar belirtilebilir:

 • Karma işaretini # izleyen metin yorum olarak kabul edilecektir
 • #> ile <# arasındaki metin de yorum olarak kabul edilecektir. Yorumlar, bu şekilde etiketlendiğinde birden çok satıra yayılabilir.

Örnekler:

DateFormat = dd/mm/yyyy # European date format

Period = from:01/09/1939 till:02/09/1945 #> this chart will show
 the complete duration of World War II <#

Komutlar

Komutlar, bir çizginin ilk konumundan başlamalıdır.

Bazı komutların ardından birden çok veri satırı ve/veya seçenek gelebilir. Bu ekstra satırlar en az bir boşlukla başlamalı veya tamamen boş olmalıdır (ikincisi, ilgili veri satırlarını görsel olarak gruplamak için kullanışlıdır).

Komutlar, komutun türüne bağlı olarak aşağıdaki formlardan birine sahiptir:

Komut = özellik(ler)

DateFormat = dd/mm/yyyy

Komut adı = özellik(ler)

Define $US = text:"United States"

Komut =

özellik(ler)
özellik(ler)
vb.
PlotData =
 fontsize:XS width:20
 bar:Japan from:start till:19/02/1945 color:JT
 bar:Japan from:19/02/1945 till:14/03/1945 color:AI

Öznitellikler

Belirli bir komut için birkaç öznitelik belirtilebildiğinde, bunlar 'name:value' çiftleri olarak belirtilir. Bir öznitelik için birkaç değer belirtilebildiğinde, bunlar parantez içine alınmalıdır. Color gibi birkaç komut diğer biçimleri kullanır.

Örnekler:

BackgroundColors = bars:darkgrey
PlotData = at:5 shift:(10, -7) text:Foo
Color SB = value:rgb(0.8,0,0.7) legend:Sea_Battles

Parametreler ve veri öğeleri

Çoğu komut yalnızca aynı satırda belirtilen öznitelikleri kabul eder.

Veri blokları
BarData, PlotData, TextData, Colors gibi bazı komutlar bir taneden oluşan bir veri bloğu veya daha fazla veri satırı bekler. Veri satırları bir veya daha fazla boşlukla başlamalıdır. Boşluk içermeyen bir satırla karşılaşıldığında bir veri bloğu tamamlanmış olarak kabul edilir (istisna: boş satırlar yoksayılır, bir blok içindeki ilgili veri satırlarını gruplamak için kullanılabilirler).
Bir veri bloğundaki nitelikler kavramsal olarak parametreler ve veri öğeleri olarak ayrılabilir. Veri blokları, iç içe geçmiş parametreler ve veri öğeleri içerebilir.
Veri öğeleri
Veri satırlarında metin, itibaren, kadar ve saat nitelikleri her zaman yalnızca içinde bulundukları satır için geçerlidir.
Parametreler
Veri satırlarında renk ve yazı tipi boyutu gibi özniteliklerin bağlama göre farklı etkileri vardır. Bu parametreler veri öğeleri olmayan bir satırda meydana gelirse, takip eden veri satırları için yeni varsayılanlar belirlerler. Veri öğeleriyle karışık bir satırda görünürlerse, yalnızca o satıra uygulanırlar, böylece önceden ayarlanmış bir varsayılanı geçersiz kılarlar.

Örnek:

# In this example two sets of bars are drawn, in red and blue respectively,
# but in each set one bar (marking war periods) will be drawn in green.

PlotData =
 color:red fontsize:S                # set defaults
 bar:USSR from:1919 till:1922 text:Lenin      # red bar
 bar:USSR from:1922 till:1953 text:Stalin      # red bar
 bar:USSR from:1939 till:1945 text:WWII color:green # green bar
 bar:USSR from:1953 till:1964 text:Krushchev    # red bar
  
 color:blue                     # change default color
 bar:US from:1913 till:1921 text:Wilson       # blue bar
 bar:US from:1917 till:1918 text:WWI color:green  # green bar
 bar:US from:1921 till:1923 text:Harding      # blue bar

#> this multiline comment does not end command PlotData,
  even when the previous line does not start with a space<#

  bar:US from:1923 till:1929 text:Coolidge      # blue bar

TextData =                      # now PlotData is considered complete
  tabs:...etc

Özellik veri giriş kuralları

Ölçümler

Ölçümler, niteliklerde belirtilen birime bağlı olarak mutlak veya görüntü boyutuna göre olabilir. Koordinat çiftlerini alan niteliklerde, birinci koordinat soldan sağa yatay, ikincisi dikey olarak yukarı doğrudur.

Mutlak ölçüler

Resminin toplam boyutlarını, konumları ve konum kaymalarını belirlemek için kullanılabilirler. Değer, değere sonradan sabitlenmiş bir birim eklenerek piksel (px), inç (in) veya santimetre (cm) cinsinden belirtilebilir. Değerler kesirli ondalık sayılara sahip olabilir.

Örnek:

PlotArea = left:50 bottom:50 right:50 top:90

Aşağıdaki mutlak ölçüler eşdeğerdir:

 • 800px
 • 800 (varsayılan birim pikseldir)
 • 8in (inç başına 100 piksellik bir ekran çözünürlüğü varsayıldığında)
 • 3.15cm (aynı ekran çözünürlüğünü varsayarsak, santimetreye dönüştürülür)

Göreceli ölçüler

Toplam resim boyutlarına göre boyutları ve konumları belirtmek için kullanılabilirler; toplam resim boyutlarını belirtmek için kullanılamazlar (ImageSize bakın) ancak PlotArea ile tanımlamak için kullanılabilirler.

Yatay ölçümler için yüzde, dikey ölçümler için resim yüksekliği ile resim genişliğiyle ilişkilidir.

0 ile 100 arasında bir sayı ve hemen ardından bir % (yüzde) işareti belirtin.

Örnek:

PlotArea = left:10% bottom:5% right:5% top:15%

Metin girişi

Metin girişi birkaç kurala tabidir:

 1. Yazı tipi oluşturma için yalnızca bir Unicode alt kümesine izin verilir, ancak bağlantılardaki Unicode tüm karakterler için çalışmalıdır. Ayrıca Yazı tipi desteği bölümüne bakın.
 2. Metnin boşluk içermesi gerektiğinde, bunları alt çizgi (_) kullanarak belirtin veya metni "çift tırnak" arasına yerleştirin.
  İstisna: metin özelliği bir satırdaki son nitelik olduğunda, boşluklara izin verilir (metnin durduğu ve bir sonraki niteliğin başladığı, yani kesin olarak, metinde hiçbir iki nokta üst üste gelmediği zaman karışıklık olmaz).
 1. Veri satırlarında TextData komutunu izleyen iki karakterin özel anlamı vardır:
 1. ^ (şapka), sekme demektir
  ~ (tild), yeni satır demektir

Örnek: (aşağıdakilerin tümü eşdeğerdir)

BarData =
 text:Japanese_mandate_since_1914 bar:Marshalls

BarData =
 text:"Japanese mandate since 1914" bar:Marshalls

BarData =
 bar:Marshalls text:Japanese mandate since 1914

Sekmeleri gösteren örnek:

TextData =
 tabs:(4-right,12-right,14-left,34-left)
 text:^1^1940^27/9^Berlin Ger,It,Jap sign Tripartite Pact
 text:^10^1944^1-22/7^Bretton Woods 44 nations establish
 text:^^^^^IMF and World Bank

# will be shown as:
#
#   1  27/9 Berlin Ger,It,Jap sign Tripartite Pact
#   10 1-22/7 Bretton Woods 44 nations establish
#                  IMF and World Bank

Tıklanabilir haritalar

MediaWiki'de bulunan her iki çıktı biçimi, yani PNG ve SVG, tıklanabilir bağlantılar içerebilir. Mavi ve çubuklarla gösterilen metinler daha sonra başka bir web sayfasında gezinmek için tıklanabilir.

Bağlantılar BarData, PlotData ve TextData komutlarıyla, link özniteliğiyle veya text özniteliğiyle gömülü bağlantılar olarak belirtilebilir.

Gömülü bağlantılar

Gömülü bağlantılar, (a'nın parçası) görüntülenebilir metin olan ve text niteliğiyle belirtilen bağlantılardır. Karşılıkları, link özelliği ile tanımlanan açık bağlantılardır (yalnızca URL).

Her iki bağlantı türü de BarData, PlotData ve TextData komutlarıyla belirtilebilir ve tıklanabilir haritalar için kullanılır.

Gömülü bağlantılarda, dahili bağlantı stili her zamanki gibidir, vikiarası bağlantı stili çalışmaz, harici bağlantı stili her zamanki gibi tek parantezlerle, ancak burada boşluk yerine boru ile yapılır.

Örnekler:

 text:example [[Help:Link]] internal link

şu şekilde gösterilecek:

Help:Link
 text:[[Help:Link|Link]]

şu şekilde gösterilecek:

Help:Link
 text:[http://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt|Rembrandt van Rijn] paints Night Watch

şu şekilde gösterilecek:

en.wikipedia.org/..

Vikiarası kullanımı

Vikiarası bağlantı stilini kullanma girişimi:

 text:[[en:Main Page]]

ve nl: ile benzer ve m: şunu verir:

m:Main Page

Meta Vikipedi'ye üçüncüsü, Meta'nın kendisi dışında düzgün çalışır, diğer bağlantılar Main Page (dahili sayfa, önek göz ardı edilir) veya ör. //www.mediawiki.org/w/Main_Page (Dosya bulunamadı verir), yönlendiren sayfanın URL'sine bağlı olur (örneğin, bir önizleme sayfası ve bir fark sayfası için farklı).

Özel karakterler

 • #, #>, <# (hash, hash+"greater than", "less than"+hash): Yorumlar bölümüne bakın
 • ~ (tilde) metinlerde şu anlama gelir: satır sonu
 • ^ (şapka) metinlerde şu anlama gelir: sekme
 • _ (alt çizgi) metinlerde şu anlama gelir: boşluk
 • $ (dolar işareti) herhangi bir kullanıcı tanımlı sabitten önce gelir

Bir url'deki boşluklar ve alt çizgiler %20 olarak yazılmalıdır.

Tilde karakteri (~) normalde satır sonu olarak yorumlanır. Yaklaşık bir url'nin parçasıysa, onu iki tilde olduğu gibi yazın.
Örneğin, www.site.com/~mysite bağlantısını şu şekilde yapın:

 text:[www.site.com/~~mysite|My site]

Kare işareti (#) normalde yorumun başlangıcı olarak yorumlanır. Bir sayı işareti bir url'nin parçası olduğunda, metnin aşağıdaki gibi çift tırnak içine yerleştirildiğinden emin olun:

 text:"More at [www.site.com/~~mysite#section2|My site]"

Aslında metinleri her zaman çift tırnak arasına koymak iyi bir fikir olabilir.

Komut Kaynağı

Her komut için geçerli öznitelikler listelenir. Bazı komutlar zorunludur ve komutlardaki bazı özellikler isteğe bağlıdır.

Bazı komutlar için belirli öznitelikler birbirini dışlar (uygun olduğu yerde açıklanacaktır).

AlignBars

Çubuklar her zaman eşit mesafelerde çekilecektir. Bu komut, çubukların birbirinden olabildiğince çok aralıklı olup olmayacağını veya grafiğin sol/üst tarafı ile ilk çubuk arasında veya son çubuk ile grafiğin sağ/alt tarafı arasında biraz beyaz boşluk bırakılması gerektiğini belirtir.

early (varsayılan)
İlk çubuk, grafiğin en sol/en üst konumuna (eksene 'yapıştırılmış') yerleştirilecek ve son çubuk ile grafiğin sağ/alt tarafı arasında boşluk bırakılacaktır.
late
early durumunun tam tersi: Son çubuk, eksen çizgisi (grafiğin sol/üst tarafı) ile ilk çubuk arasında boşluk bırakarak, grafiğin mümkün olduğunca sağına/alt tarafına yerleştirilecektir.
justify
İlk ve son çubuklar, grafiğin her iki tarafında da boş alan bırakmadan mümkün olduğunca ayrı yerleştirilecektir. Yalnızca bir çubuk olduğunda, yaslama "ortalanmış" olarak yorumlanacaktır.

Tam hizalama, TimeAxis zorunlu komutundaki yön ayarına bağlıdır.

Örnekler:

Alignbars = early late justify (default)
TimeAxis = orientation:horizontal
TimeAxis = orientation:vertical

BackgroundColors

Bu komut, grafiğin çeşitli bölümleri için arka plan renklerinin belirlenmesine izin verir. Belirtilen herhangi bir "color-id" önce Colors kullanılarak tanımlanmalıdır.

canvas:color-id (isteğe bağlı)
Resminin tamamı için bir arka plan rengi belirleyin.
bars:color-id (isteğe bağlı)
Tüm çubuklar için bir arka plan rengi belirleyin.

Örnekler:

BackgroundColors = bars:darkgrey

BackgroundColors = canvas:lightgrey bars:darkgrey

BackgroundColors = canvas:lightgrey

BarData

Bu, mevcutsa grafikte hangi çubukların hangi sırayla çizileceğini belirleyen isteğe bağlı bir komuttur. Atlanırsa, PlotData komutundaki görünüm sırasına göre çubuklar çizilecektir.

Çok sayıda çubuğa sahip karmaşık zaman çizelgeleri için bu komutun kullanılması önerilir:

 • Görüntülenen verilerin yeniden sıralanmasını kolaylaştıracaktır.
 • PlotData belirtilen çubuk adları bu listeye göre doğrulanabilir, böylece yazım hataları önlenebilir.
bar:bar-id
Çubuk kimliğini tanımlar. Diğer komutlar (özellikle PlotData) bu kimliği kaynak olarak bekler. Bu aynı zamanda, metin özniteliği yoksa eksen boyunca gösterilecek etiket olacaktır. Çubuk kimliği boşluk içermemelidir: bunun yerine alt çizgi kullanın, bunlar madde başlıklarında olduğu gibi boşluklara dönüştürülecektir.
bar:barset-id (optional)
Specifies the barset id to be used for other commands. Like the bar id, underscores should be used as opposed to spaces.
text:some_text (isteğe bağlı)
Belirtildiğinde bu, çubuk kimliği yerine eksen boyunca sunulacak metni belirtir. Metin girişi kurallarına da bakın. Metin gömülü bir bağlantı içerebilir (Not 1 bakınız).
link:local-URL (isteğe bağlı)
Bir web bağlantısı belirtin (Not 1 bakınız) (URL). Eksen boyunca yer alan etiket mavi tıklanabilir bir bağlantı olarak gösterilecektir.

Notlar

 1. Ya link özelliğini ya da text özelliğinde gömülü bir bağlantıyı kullanın, ikisini birden değil.

Örnekler:

BarData =
 bar:Japan
 bar:US    text:"United States" # refer in PlotData to bar "US" but show "United States"
 bar:China  text:[[China]]    # label China will be shown as blue clickable link to the English Wikipedia article about China

Aşağıdaki satırlar aynı çıkışı üretir (yalnızca PlotData değişikliklerindeki kaynak):

bar:US      text:[[United_States]]

bar:US      text:"United States" link:http://www.wikipedia.org/wiki/United_States

bar:United_States           link:http://www.wikipedia.org/wiki/United_States

Colors

Bu komut, renklerin tanımlanmasını ve bir id (tanımlama etiketi) ile birleştirilmesini sağlar. Diğer komutlar, burada belirtilen kimliğe sahip renklere uygulanacaktır. Bu komut, her biri ayrı bir girintili satırda olan bir veya daha fazla renk tanımı bekler.

id:color-id
Diğer komutlar metin, çubuk veya arka plan renklerini belirtmek için bu kimliği kullanır.
value:color-space(koordinatlar)
Gerçek renk tanımı. Renk değerleri şu şekilde belirtilebilir:
 • predefined-color-name: 32 renk sabiti önceden tanımlanmıştır ve tanınır (tüm bu sabitlerin tanımlandığı Ploticus renk sayfasına bakın).
 • rgb(red,green,blue): 0 (minimum) ile 1 (maksimum) arasında 3 sayı belirtin
 • hsb(hue,saturation,brightness): 0 ile 1 arasında 3 sayı belirtin.
 • gray(değer): 0 (siyah) ile 1 (beyaz) arasında bir sayı belirtin.
Notlar
 1. 0 ve 1 renk boşluğu koordinatları yalnızca tamsayılar olarak belirtilmelidir, ara koordinatlar 0'dan sonra ondalık ayırıcı olarak bir nokta gerektirir.
 1. RGB veya HSV renkleri oluşturmak için lütfen RGB/HSB Renk dönüştürücüye bakın
rgb() için onaltılık
Onaltılı sayıdan (#D09916) rgb'ye (rgb(0.816,0.600,0.086) dönüştürmek için):
 1. ColorHexa adresini ziyaret edin ve onaltılık renginizi arayın.
 1. "Bir RGB renk boşluğunda, hex ... %RR.R kırmızı, %GG.G yeşil ve %BB.B maviden oluşur" satırları boyunca başlangıçtaki metin satırını okuyun.
 2. Üç sayıyı (RR.R, GG.G ve BB.B) 100'e bölün ve elde edilen sayıyı (0 ile 1 arasında) rgb() değerleri olarak kullanın.
legend:some_text (isteğe bağlı)
Bu renk için legend'de görüntülenmesi gereken metni belirtir. Bu öznitelik atlanırsa, bölgede hiçbir giriş görünmeyecektir.
Notelar:
 1. Kurallar için Metin Girişi bölümüne bakın.
 1. Gömülü bağlantılar açıklama metinlerinde desteklenir, Tıklanabilir haritalar bölümüne bakın.

Örnek:

Colors =
 id:war    value:red  legend:War_Period
 id:peace   value:blue legend:Peace_Time
 id:treaty  value:rgb(0.6,0,0.6)
 id:lightgrey value:gray(0.9)
 id:darkgrey value:gray(0.1)

Önceden tanımlanmış renkler

HTML’deki Renklere Kaynak

#000000 #b29999 #e5d3c9 #ffffff      
#ffcccc #ff9999 #ff4c7f #b24c4c #ff0000 #dc143c  
#ff7f00 #ff9e23 #ffcc99 #ffd800 #eaea00 #ffff00 #ffe599
#00ff00 #00b200 #4c994c #007f33 #99cc99 #99e599 #ccffb2
#b2ccff #007fcc #0066cc #0000ff      
#770077 #aa4caa #9999ff #b2b2ff #ccb2cc    

DateFormat

Bu komut, diğer komutlarda belirtilen tarihlerin nasıl yorumlanacağını tanımlar.

Geçerli tarih biçimleri şunlardır:

dd/mm/yyyy (İngilizce konuşulan ülkelerin çoğundaki tarihler)
Tarihler gün/ay/yıl olarak yorumlanır
Not: bu biçime yalnızca 01/01/1800 tarihinden başlayan tarihler için izin verilir
mm/dd/yyyy (ABD'deki tarihler)
Tarihler ay / gün / yıl olarak yorumlanır
Not: bu biçime yalnızca 01/01/1800 tarihinden başlayan tarihler için izin verilir
yyyy (bu varsayılan biçimdir)
Bu, baştaki sıfırlar olmadan -9999'dan 9999'a kadar tamsayılar ile ilgilidir

Notlar: aşağıdaki formatlar hala desteklenmemektedir:

 • ISO 8601 standart biçimi: yyyy-mm-dd (Kanada'da standart).
 • alternatif Orta Avrupa standart biçimi: yyyy.mm.dd.
 • ay içeren ancak gün içermeyen tarih biçimleri: mm/yyyy veya ISO 8601 yyyy-mm.
 • çeyrekler içeren tarih biçimleri: qq/yyyy veya ISO 8601 yyyy-Qq.
 • diğer tarih öğesi ayırıcılar, çok dilli kısaltılmış ay adları...

Örnek:

DateFormat = mm/dd/yyyy

Tanım

Bu komut, metin sabitlerinin tanımlanmasına, yani birden çok kez ortaya çıkan komut dosyası kodu parçalarının kısayollarına izin verir. Metin sabitleri her zaman bir $ (dolar işareti) ile başlamalıdır.

Örnek:

Define $broad    = width:30
Define $narrow   = width:10
Define $bardefaults = $broad fontsize:S

ImageSize (zorunlu)

Bu komut, son görüntünün genel boyutunu tanımlar. Değerleri mutlak ölçümler içinde belirtin.

width:pixels/auto
Son resminin piksel cinsinden genişliği: maksimum 1600 piksel, minimum 25
(TimeAxis yönü vertical olarak ayarlanmışsa auto olarak da ayarlanabilir).
height:pixels/auto
TimeAxis yönü horizontal olarak ayarlanmışsa auto olarak da ayarlanabilir
barincrement:pixels
Belirtilen her çubuk için görüntü boyutuna eklenmesi gereken piksel cinsinden miktar
()yalnızca width:auto veya height:auto ve ardından zorunlu ile birlikte izin verilir

Maksimum esneklik için, betiğinin, çubuk sayısına ve çubuk başına eklenecek piksel cinsinden miktara bağlı olarak görüntünün yüksekliğini veya genişliğini hesaplamasına izin verebilirsiniz. height:auto (yatay zaman ekseni için) veya width:auto (dikey zaman ekseni için) belirtin.

Bu, özellikle bir zaman çizelgesindeki çubuk sayısının defalarca değişme olasılığı yüksek olduğunda yararlıdır. Veya beyaz boşluk miktarındaki farklılıkların yakında fark edileceği çok sayıda dar çubuk içeren görüntülerde çubuklar arasında eşit mesafeler sağlamak için (gerçek bir örnek için :en:Template:Vocal and instrumental pitch ranges sayfasına bakın). Veya her birinin kaç çubuk içerdiğine bakılmaksızın, birbiriyle ilişkili birkaç zaman çizelgesinin çubuklar arasında her zaman aynı mesafeyi kullandığından emin olmak için (gerçek bir örnek için en:List of Popes (graphical) sayfasına bakın. Kısacası çoğu zaman iyi bir fikirdir.

Örnekler:

ImageSize = width:800 height:600

ImageSize = width:800 height:auto barincrement:30

Legend

Bir açıklama yalnızca bu komut mevcut olduğunda ve renklerden en az biri legend: özelliğine sahip olduğunda gösterilir. Göstergenin görünümünü ve konumunu tanımlamanın birkaç yolu vardır. Bazı özellikler birbirini dışlar (aşağıya bakın).

orientation:hor/ver (isteğe bağlı )
hor[izontal] veya ver[tical] belirtin (varsayılan).
restriction: orientation = 'horizontal' ve position = 'right' birbirini dışlar
position:top/bottom/right (isteğe bağlı)
Göstergenin grafik alanına göre yerleşimini tanımlar. top, bottom (varsayılan) veya right belirtin.
restriction: orientation = 'horizontal' ve position = 'right' birbirini dışlar
columns:integer (isteğe bağlı)
1, 2, 3 veya 4 belirtin.
Bu öznitelik atlandığında, sütun sayısı aşağıdaki gibi belirlenir:
 • yatay yönlendirme: Öznitelik sütunları burada geçerli değildir. Tüm girişler aynı satırda olacaktır.
 • oryantasyon dikey:
  • sağ pozisyon: Tüm girişler bir sütunda olacak
  • üst konum veya alt: Sütun sayısı, gösterilecek giriş sayısına bağlıdır:
   1-5 giriş: 1 sütun, 6-10 giriş: 2 sütun, 11 veya daha fazla giriş: 3 sütun.

İpucu: İlk başta aşağıdaki parametreleri atlamayı düşünebilir ve bunları yalnızca varsayılan ayarlar tatmin edici olmadığında ekleyebilirsiniz.

columnwidth:distance (isteğe bağlı)
Sütunlar arasındaki mesafeyi tanımlar. Bir mutlak mesafe veya göreli bir mesafe (resim genişliğinin yüzdesi olarak) belirtebilirsiniz.
restriction: bu parametre, columns = 1 tanımlandığında veya ima edildiğinde göz ardı edilir.
left:distance (isteğe bağlı )
Göstergenin sol tarafı ile görüntünün sol tarafı arasındaki mesafeyi tanımlar. Mutlak bir mesafe veya göreli bir mesafe (sayfa genişliğinin yüzdesi olarak) belirtebilirsiniz.
top:distance (isteğe bağlı)
Göstergenin üstü ile resminin altı arasındaki mesafeyi tanımlar. Mutlak bir mesafe veya göreceli bir mesafe (sayfa yüksekliğinin yüzdesi olarak) belirtebilirsiniz.

Örnekler:

Legend = orientation:vertical position:bottom columns:3 columnwidth:140

Legend = orientation:horizontal position:bottom

Legend = left:100 top:120 columns:3

LineData

Bazı zaman çizelgeleri, açıkça farklı birkaç dönemi kapsar. Bu dönemleri sınırlayan bir çizgi görsel bir yardımcı olabilir.

at:time
Zaman eksenine dik bir çizgi çizer (minimum ve maksimum pozisyonlar arasında, ayrıca aşağıya bakın).
Belirtilen DateFormat ile uyumlu olarak, çizginin çizilmesi gereken tarihi/yılı belirtin.
color:color-id (isteğe bağlı)
Çizginin çizilmesi gereken rengi belirtin.
Not: Belirtilen renk kimliği önce Colors komutuyla tanımlanmalıdır.
layer:front/back (isteğe bağlı)
Ön veya arkayı belirtin (varsayılan). Çizginin tüm zaman segmenti çubuklarının önünde mi yoksa arkasında mı görünmesi gerektiğini tanımlar.
width:distance (isteğe bağlı)
0,1 (çok ince) ile 10 (çok kalın) arasında bir değer belirtin; varsayılan değer 1'dir

Gelişmiş konumlandırma seçenekleri

İstediğiniz yönde çizgiler çizebilirsiniz. Yalnızca nadir durumlarda, tam esneklik için aşağıdaki ekstra niteliklere ihtiyaç duyulabilir:

 1. Keyfi başlangıç ​​ve bitiş zamanlarıyla zaman eksenine paralel:
 1. atpos:pozisyon
 1. from:zaman (isteğe bağlı)
 1. till:zaman (isteğe bağlı)
 1. TimeAxis'e dik eksende mutlak veya göreli konum belirtin.
 1. Belirtilen DateFormat ile uyumlu olarak çizginin çizilmesi gereken tarihleri/yılları belirtin (varsayılan, zorunlu Period komutu, ayrıca aşağıya bakın).
 1. İsteğe bağlı başlatma ve durdurma konumlarıyla zaman eksenine dik:
  at:zaman
  frompos:pozisyon (isteğe bağlı)
  tillpos:pozisyon (isteğe bağlı)
 1. Belirtilen DateFormat ile uyumlu olarak çizginin çizilmesi gereken tarihi/yılı belirtin.
 1. TimeAxis'ne dik eksende başlangıç ​​ve bitişi mutlak veya göreli konumlar belirtin (varsayılan, DrawArea öğesinin tam uzunluğudur).
 1. Zaman eksenine dik bir çizgi çizer (zorunlu Period komutunda ayarlandığı gibi tam zaman aralığında varsayılandır, ayrıca aşağıya bakın).
 1. İsteğe bağlı başlangıç ​​ve bitiş noktaları ile herhangi bir yönde:
  points:(x1,y1)(x2,y2)
 1. Mutlak veya göreli konumları zaman ekseninin yönünden bağımsız olarak koordinatlar olarak belirtin.

Örnek:

LineData =
 layer:front                      # all lines in front of bars unless stated otherwise
 at:1             color:yellow       # perpendicular to time axis full length
 at:2             color:orange layer:back # perpendicular to time axis full length but behind bars
 at:4 frompos:50 tillpos:105 color:green        # perpendicular to time axis, with specified start and stop points
 from:5 till:8 atpos:50    color:red         # parallel to time axis
 points:(100,20)(170,105)   color:blue  width:3   # from one arbitrary absolute position to another, extra thick

Period (zorunlu)

Grafikte görüntülenecek zaman aralığını tanımlar. Her iki parametre de zorunludur. Tarihleri ​​belirtilen DateFormat ile uyumlu olarak belirtin.

from:time
Zaman çizelgesi burada başlıyor. Belirtilen değere, PlotData ve TextData gibi komutlarda başlangıç ​​olarak uygulanabilir.
till:time
Zaman burada bitiyor. Belirtilen değere, diğer komutlarda son olarak uygulanabilir.

Örnek:

Period = from:01/09/1939 till:02/09/1945

PlotArea (zorunlu)

left:distance
Resmin sol tarafı ile çizim alanının sol tarafı arasındaki kenar boşluğu. Mutlak veya bağıl ölçümlerde değeri belirtin.
top:distance
Resmin üstü ile çizim alanının üstü arasındaki kenar boşluğu. Mutlak veya bağıl ölçümlerde değeri belirtin.
right:distance (önerilen)
Resminin sağ tarafı ile çizim alanının sağ tarafı arasındaki kenar boşluğu. Mutlak veya bağıl ölçümlerde değeri belirtin.
Bu öznitelik ve kullanımdan kaldırılan width özniteliği birbirini dışlar.
bottom:distance (önerilen)
Resminin altı ile çizim alanının altı arasındaki kenar boşluğu. Mutlak veya bağıl ölçümlerde değeri belirtin.
Bu öznitelik ve kullanımdan kaldırılan height özniteliği birbirini dışlar.
Açıklama etiketleri belirlediyseniz, bu öznitelik için minimum değer 20 pikseldir (Legend bölümüne bakın).
width:distance (kullanımdan kaldırıldı)
Mutlak veya bağıl ölçümler içinde değer belirtin.
artık kullanmayın, yukarıdaki sağ niteliğine bakın.
height:distance (kullanımdan kaldırıldı)
Mutlak veya bağıl ölçümlerde değer belirtin.
artık kullanmayın, yukarıdaki alt özniteliğine bakın.

Notlar:

 1. width ve height öznitelikleri yalnızca aşağı doğru uyumluluk için korunur. Daha önce bir çizim alanı yalnızca toplam genişliği ve yüksekliği ve sol ve alt kenarları ile tanımlanabiliyordu.
 2. Artık dört kenar boşluğunu da belirtebilirsiniz ve bunu yapmanız önerilir ve artık genişlik ve yükseklik özelliklerini kullanmamanız önerilir.
 3. Avantaj ek esnekliktir: genel resim boyutunu değiştirdiğinizde, çizim alanı tanımını da ayarlamanız gerekmez. Resim boyutu otomatik olarak hesaplandığında bu daha da önemlidir (ImageSize).

Örnek:

PlotArea = left:40 bottom:60 top:10 right:10 # e.g. extra space to the left and below the plot area for axis labels and legend

PlotData

Çubukları tanımlamak (bir dönemi simgeleyen) ve belirli bir konumda bu çubukların yanına metin eklemek için kullanılır.

Belirli bir dönem veya tarih/yıl ile ilgili olmayan veya kapsamlı biçimlendirme gerektiren metinler için TextData komutunu kullanın.

Öznitelikler metni, başlangıç, bitiş ve bitiş her zaman yalnızca oluştukları satıra uygulanır. Diğer tüm öznitelikler, bu dördü biriyle birleştirilmediğinde, komut bloğunun geri kalanı için veya yeni bir varsayılan belirtilinceye kadar varsayılan olarak hareket eder ve tek bir satır için geçersiz kılınabilir. Daha fazla bilgi ve bir örnek için Parametreler ve veri öğeleri bölümüne bakın.

PlotData, bazıları birbirini dışlayan birçok özniteliği kabul eder. Bu özellikler aşağıdaki şekilde gruplanabilir:

 • Konumsal özellikler
 • Çubukla ilgili özellikler
 • Metin özellikleri
 • İşaretçi özelliği

Konumsal özellikler

at:time (yalnızca veri bloğundaki mevcut satır için geçerlidir)
Bir metnin veya işaretçi hangi tarihte/yılda konumlandırılacağını belirtir. align niteliğine bağlı olarak, metin bu konumda başlar, biter veya ortalanır. DateFormat içinde belirtilen tarih/yıl biçimini kullanın veya Period komutuyla tanımlanan zaman çerçevesine atıfta bulunan başlangıç veya bitişi belirtin.
Not: Bu özellik from ve till özellikleriyle birleştirilemez.
from:time (yalnızca veri bloğundaki mevcut satır için geçerlidir)
till:time (yalnızca veri bloğundaki mevcut satır için geçerlidir)
Bir çubuğun hangi tarihte/yılda başlayıp bitmesi gerektiğini belirtir. DateFormat'ta belirtildiği gibi tarih/yıl formatını kullanın veya Period komutu ile tanımlanan zaman çerçevesine atıfta bulunan start seçeneğini belirtin.
Not: Bu iki öznitelik kombinasyon halinde kullanılmalıdır ve at niteliği ile birleştirilemez.
shift:(x,y) (isteğe bağlı)
Bir metin için mutlak ölçümlerde yatay ve dikey bir yer değiştirmeyi belirtir. Bu, şunları sağlar:
 • Ardışık çubuklar arasında çakışmaları önlemek için kaydırılacak metinler;
 • Metnin, çubuğun üstüne değil yanına yerleştirilmesi.

Örnekler:

PlotData=
 bar:Japan from:start   till:19/02/1945 color:JT
 bar:Japan from:19/02/1945 till:14/03/1945 color:AI
 bar:Japan from:02/09/1945 till:end    color:AO

 at:07/12/1941 shift:(0,-15) text:"<-- WW2 reaches Asia"

Çubukla ilgili özellikler

bar:bar-id
Diğer tüm özniteliklerin hangi çubuğa uygulanacağını belirtir (isteğe bağlı işaretçi öznitelikleri ve metin öznitelikleri dahil).
Burada belirtilen bar-id aynı zamanda çubuğun yanında eksen boyunca sunulan metin olacaktır.
 • BarData komutu kullanılmadığında, çubuklar herhangi bir PlotData veri bloğunda oluştukları sırayla çizilecektir.
 • BarData komutu kullanıldığında, çubuklar orada belirtilen sırada sunulur, ayrıca burada belirtilen bar-id bu listeye göre doğrulanır. Ayrıca eksen boyunca sunulan metin BarData'daki tanıma bağlı olacaktır.
barset:barset-id (isteğe bağlı)
Aynı satırda birden fazla çubuğa izin vererek çubuk görüntüsünü "üstten" yeniden başlatır.
Belirtilen bar-id BarData içinde bildirilmiş olmalıdır.
Varsayılan çubuk seti anonimdir ve BarData yoksa belirtilmesi gerekmez.
at:1234 gibi başka öznitelik içermeyen bildirimlerle eklemek istemediğiniz satırları atlamak için boş satırlar eklenebilir. Bu öznitelikten sonra birden çok çubuk belirtilebilir.
color:color-id (isteğe bağlı)
Çubuğun çizilmesi gereken rengi belirtir.
Belirtilen renk kimliği önce Colors komutuyla tanımlanmalıdır.
Varsayılan değer, önceden belirtilen çubukla aynı renkte olacaktır.
width:distance (isteğe bağlı)
Mutlak veya göreli ölçümler olarak çubuğun genişliğini belirtir.
Varsayılan değer, PlotArea'nın toplam boyutuna ve tüm çubuk kümelerindeki maksimum çubuk sayısına (varsayılan anonim çubuk kümesi dahil) göre hesaplanacaktır.

Örnek:

BarData=
 bar:US text:United States
 bar:SB text:Sea Battles

Colors=
 id:US value:blue legend:United_States
 id:SB value:rgb(0.8,0,0.7) legend:Sea_Battles

PlotData=
 width:0.3                              # see note 1
 bar:SB   from:07/08/1942 till:09/02/1943 text:Guadalcanal color:SB # see note 2
 bar:US   from:start   till:end color:US             # see note 3
 bar:Midway from:start   till:end color:US             # see note 4
 bar:US   at:07/12/1941  text:7/12 Pearl Harbour          # see note 5

Notes:

 1. this line establishes a default bar width for the remainder of the data block
 2. this line specifies a bar to be drawn and a text to placed on it at the same time
 3. bar US will be drawn before bar SB, even when specified after it, because command BarData determines the sequence
 4. bar Midway will be rejected because it is not declared with command BarData
 5. the last line will not result in a bar being plotted, it merely specifies on which bar the text should be placed

Metin özellikleri (isteğe bağlı)

text:some_text (yalnızca veri bloğundaki mevcut satır için geçerlidir)
Bir çubuğun üzerine veya yakınına çizilmesi gereken metni tanımlar.
Notes
 1. Ayrıca kurallar için Metin Girişi'ne bakın.
 2. Metin, tıklanabilir haritalarda kullanılmak üzere gömülü bağlantılar içerebilir (Notlar 1 ve 2 bakın)
 3. Gömülü bağlantılar ve sınırlamalara sahip metinler hakkında bilgi için Tıklanabilir haritalar bölümüne bakın.
textcolor:color-id (isteğe bağlı)
Metnin rengini tanımlar. Belirtilen renk kimliği önce Colors komutuyla tanımlanmalıdır. Belirtilmediği zaman siyah renk varsayılacaktır.
fontsize:integer/tag (isteğe bağlı)
6 ile 30 arasında bir nokta boyutu veya (tercihen) XS, S (varsayılan), M, L veya XL etiketlerinden birini belirtin. Daha fazla ayrıntı için Yazı tipi desteği bölümüne bakın.
anchor:middle/from/till (isteğe bağlı)
Bağlantı konumunu belirtin. Tanımlanmamışsa, bağlantı konumu ya at niteliği ile açıkça ayarlanır ya da örtük olarak from ve till nitelikleriyle ayarlanır. İkinci durumda metin, tanımlanan çubuk segmentinin ortasına yerleştirilecektir.
align:center/left/right (isteğe bağlı)
Merkezi (varsayılan), sol veya sağ olarak belirtin.
link:URL (isteğe bağlı, yalnızca veri bloğundaki mevcut satır için geçerlidir)
Tıklanabilir haritalarda kullanmak için bir web bağlantısı belirtin (Not 1'e bakın) (URL). Metin, mavi tıklanabilir bir bağlantı olarak gösterilecektir.
Notlar
 1. Bu öznitelik yalnızca text özniteliği ile kullanılabilir.
 1. Öznitelik metninde öznitelik bağlantısı veya gömülü bağlantı kullanın, ikisini birden değil.
 2. Tıklanabilir haritalar olarak işlenen PNG resimlerde, metin bölümü başına yalnızca bir tıklanabilir bağlantı gösterilecektir: satır sonları (~) olan metin birkaç bölümden oluşur.
 1. Gömülü bağlantılar ve sınırlamalar içeren metinler hakkında bilgi için Tıklanabilir haritalar bölümüne bakın.

Örnek:

PlotData=
  bar:US at:07/12/1941 align:left textcolor:black fontsize:XS text:7/12 [[Pearl Harbour]]

şununla aynı sonucu verir:

PlotData=
  bar:US at:07/12/1941 align:left textcolor:black fontsize:XS text:"7/12 Pearl Harbour" link:http://www.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbour

İşaretçi özelliği (isteğe bağlı)

mark:(symbol,color-id)
Belirtilen konuma bir çubuğa bir işaretçi yerleştirir.
 • Bugüne kadar desteklenen symbol için tek değer line.
 • Belirtilen color-id ilk olarak Colors komutuyla tanımlanmalıdır. Belirtilmediği zaman siyah renk varsayılacaktır.

Örnek:

PlotData=
 bar:test width:15 color:red
 from:1900 till:2000
 at:1990 mark:(line,white)

şu şekilde gösterilecek:

ScaleMajor

Bu komut, zaman çizelgesini daha küçük dönemlere böler.

 • Grafikteki ince dikey veya yatay çizgiler üzerinden grafiksel olarak
 • Zaman ekseninde, grafiğin altında veya solundaki taslaklar üzerinden metinsel olarak
 • Hem grafik hem de metin olarak
gridcolor:color-id (isteğe bağlı)
Izgara çizgilerinin rengini tanımlar.
Bu öznitelik atlandığında hiçbir ızgara çizgisi çizilmez.
Belirtilen color-id ilk olarak Colors komutuyla tanımlanmalıdır.
unit:time-unit (isteğe bağlı)
Izgara aralığının artırılacağı zaman birimini belirtir.
day, month veya year (varsayılan) belirtin.
DateFormat = yyyy belirtirdiğinde, yalnızca year birimi izin verilir.
increment:integer (isteğe bağlı)
Izgara aralığının artırıldığı birimlerin (sıfır olmayan) sayısını belirtir.
Varsayılan artış 1.
start:time (isteğe bağlı)
İlk ızgara çizgisinin ve/veya saplamanın nerede görüntüleneceğini belirtir.
Tanımlı Period başlangıcı için varsayılanlar.

Not: çizgilerin yönü ve/veya taslakların yerleşimi TimeAxis yönüne bağlıdır.

Örnekler:

ScaleMajor = gridcolor:red start:1940

ScaleMajor = gridcolor:red unit:month increment:3 start:01/09/1939

ScaleMinor

Bu komut, zaman ölçeğinin başka bir alt bölümünü tanımlar (öznitelik sözdizimi için ScaleMajor'a bakın).

Örnek:

ScaleMajor = grid:red unit:year increment:1 start:01/01/1940
ScaleMinor = grid:blue unit:month increment:3 start:01/10/1939

TextData

Grafiğin herhangi bir yerine yerleştirilebilen bir metin bloğu tanımlamak için kullanılır.

text:some_text
Gerçek metin.
Ayrıca kurallar için Metin Girişi bölümüne bakın.
Metin gömülü bağlantılar içerebilir (ayrıca bakınız Notlar 1 ve 2).
pos:(x,y)
Metin bloğunun sol üst köşesini mutlak veya göreli ölçümler de tanımlar.
link:URL (isteğe bağlı)
Tıklanabilir haritalarda kullanmak için bir web bağlantısı belirtin (Not 1 bakınız).
Eksen boyunca yer alan etiket mavi tıklanabilir bir bağlantı olarak gösterilecektir.
textcolor:color-id (isteğe bağlı)
Çizilecek metnin rengini tanımlar.
Belirtilen color-id, önce Colors kullanılarak tanımlanmalıdır.
Belirtilmediğinde, renk siyahtır.
fontsize:integer/tag (isteğe bağlı)
6 ile 30 arasında bir nokta boyutu veya (tercihen) XS, S (varsayılan), M, L etiketlerinden birini belirtin veya XL (daha fazla ayrıntı için Yazı tipi desteği bölümüne bakın).
tabs:(x1-alignment1,x2-alignment2...) (isteğe bağlı)
Sekme karakteri için konumu ve hizalamayı tanımlar: ^ (şapka).
Birden çok sekme ayarını xn-alignn şeklinde virgülle ayrılmış bir liste olarak belirtin;
 • alignmentn metin bölümü için hizalamadır (center, left veya right belirtin).
lineheight:distance (isteğe bağlı)
Mutlak ölçümlerde ardışık satırlar arasındaki boşluğu tanımlar.
40 piksele (veya 0,4 inç) kadar bir değer belirtin.
Belirtilmediğinde, varsayılan satır yüksekliği, o anda kullanımda olan yazı tipi boyutuna dayalı olacaktır.

Notlar:

 1. Ya link özelliğini ya da text özelliğinde gömülü bir bağlantıyı kullanın, ikisini birden değil.
 2. PNG resimlerinde, metin bölümü başına yalnızca bir tıklanabilir bağlantı gösterilecektir (sekmeli metin (^) birkaç bölümü oluşturur).

Örnek:

TextData =
 pos:(20,67) textcolor:black fontsize:S
 tabs:(10-right,14-left,50-left,90-left,230-left)
 text:^1^1940^27/9^Germany,Italy and Japan sign [[Tripartite Pact]]
 text:^10^1944^1-22/7^Bretton Woods 44 nations establish
 text:^^^^^IMF and World Bank

şu şekilde gösterilecek:

Tripartite Pact

TimeAxis (gerekli)

Zaman ekseninin yönünü ve bu eksen boyunca taslakların metinsel temsilini tanımlar.

format:time-format (isteğe bağlı)
Tarihlerin zaman ekseni boyunca hangi biçimde sunulması gerektiğini belirtin.
Şu anda yalnızca yyyy (varsayılan) biçimi desteklenmektedir. Bu, ScaleMajor için bir unit: özniteliği year dışında bir değere ayarlanırsa, ana kılavuz çizgilerinin eksen etiketleri. Örneğin, unit:month ve increment:6 ayarı, her 6 ayda bir ana kılavuz çizgileriyle sonuçlanır, ancak eksen etiketleri her 6 yılda bir olur. Daha fazla format için destek takip edebilir.
orientation:hor/ver
hor[izontal] veya ver[tical] belirtin.
Varsayılan zaman ekseni yönü yataydır.
Specify hor[izontal] or ver[tical].
The default time axis orientation is horizontal.
order:reverse (isteğe bağlı)
Zaman akışını tersine çevirme seçeneği olarak reverse seçeneğini belirleyin.
Varsayılan, ileri zaman akışıdır.

Örnek:

TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy

Ön ayarlar

Ön ayarlar, sık kullanılan ayarlar için bir kısaltmadır. Birkaç kod satırı kaydederler ve standardizasyonu teşvik ederler, ancak zaman çizelgesi betiği daha az kendi kendini belgeleyen hale geldiğinden kafa karıştırıcı olabilir.

Şu anda iki ön ayar mevcuttur:

 • Preset = TimeVertical_OneBar_UnitYear, genişlemesi
PlotArea  = left:45 right:10 top:10 bottom:10
TimeAxis  = orientation:vertical format:yyyy
DateFormat = yyyy
AlignBars = early
ScaleMajor = unit:year
ScaleMinor = unit:year
PlotData  =
  mark:(line,white) align:left fontsize:S width:20 shift:(20,0)
 • Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear, şunu genişletir
ImageSize = height:auto barincrement:20
PlotArea  = left:25 right:25 top:15 bottom:30
TimeAxis  = orientation:horizontal format:yyyy
Colors = 
 id:canvas value:gray(0.7)
 id:grid1 value:gray(0.4)
 id:grid2 value:gray(0.2)
BackgroundColors = canvas:canvas
DateFormat = yyyy
AlignBars = justify
ScaleMajor = unit:year grid:grid1
ScaleMinor = unit:year
Legend = orientation:vertical left:35 top:130
PlotData =
  align:left anchor:from fontsize:M width:15 shift:(4,-6) textcolor:black

Uygulama ve entegrasyon sınırlamaları

Yazı tipi desteği

Zaman çizelgesi biraz sınırlı Unicode desteğine sahiptir:

 • tüm olası gliflerin bir alt kümesini destekleyen FreeSans.ttf yazı tipini kullanır;
 • örneğin, Latin alfabesi için Batı ve Doğu Avrupa aksanlarını, ayrıca Kiril, Yunan ve Ermeni alfabelerini, İbranicw abjad'ı (ancak görsel yeniden düzenleme olmadan), Devanagari, Bengalce, Gurmukhi, Gujarati, Tamil ve Hint dilleri için Kannara abugidas, Kanas alfasyllabaries (yalnızca temel Japonca için) ve iyi bir genişletilmiş genel noktalama alt kümesi, para birimi sembolleri, alt simge/üst simge basamaklar, harf benzeri semboller, kesirler ve Romen sayıları, bazı oklar ve matematiksel operatörler;
 • ancak Gürcü alfabeleri, Arap ebcedleri, Hangul alfabesi ve heceleri, Oriya, Telugu Thai, Lao ve Tibet abugidaları, Kanji ve Han ideograflarından yoksundur (bu nedenle Çince, Korece, Gürcüce, Arapça ve Tay dili desteklenmez ve Japonca hala temel Kanas'a veya Latince'ye çevrilmelidir);
 • ayrıca Dingbat'ları ve desteklenen çizgi çizme komutları kullanılarak çizilmesi gereken kutu çizim karakterleri gibi dilsel olmayan sembolleri desteklemez.
 • LocalSettings.php dosyasında daha iyi unicode desteğine sahip olabilecek farklı yazı tipleri ayarlanabilir. Örneğin, Malayalam Vikipedi, daha iyi Malayalam dil desteğine sahip farklı bir yazı tipi kullanır.

Bitmap yazı tipi kullanımının mirası olarak, yalnızca beş yazı tipi etiketi önceden tanımlanmıştır. Her iki platform için de en iyi okunabilirliği sağlamak için PNG ve SVG resimlerinde biraz farklı boyutlarda oluşturulurlar. Mümkün olduğunda sayılar yerine bu etiketleri kullanmanız önerilir. Bunlar: XS=eXtra Small, S=Small (varsayılan), M=Medium, L=Large, XL=eXtra Large

Şablon parametresi veya sihirli sözcükler içeren EasyTimeline kodu

Şablon parametreleriyle veya {{CURRENTDAY2}} gibi şeylerle kolay zaman çizelgesi kullanmak istiyorsanız, #tag söz dizimini kullanabilirsiniz:

{{#tag:timeline|
Timeline code here
}}

Ancak, tüm | sözdizimi {{!}} ile değiştirilmelidir (yalnızca | içeren bir şablon olmalıdır). Ayrıntılar için Help:Sihirli kelimeler sayfasına ki #tag ile ilgili bölüme bakın

Gömülü bağlantılarda bilinen hatalar ve sınırlamalar

 • Şu anda metin segmenti başına yalnızca bir bağlantı belirtebilirsiniz.
 • Bağlantı fragmanları tanınmaz, bağlantının parçası olan tam metni "" içine koymanız gerekir.
 • Metnin başında belirtilmeyen bağlantılar (veya tilde ile belirtilen bir satır sonundan sonra yeni bir satırın başlangıcında) yanlış konumlandırılmıştır (normal metin rengi doğru konumda kullanılır ve mavi bağlantı içeren metin yanlış yatay konumla üstündeki renk fazla çizilmiş). Bu bölümde yukarıdaki "Help:Bağlantı" göstermeye çalışan ilk örneğe bakın.
 • Bir PlotData'nın çubuk göstergelerinde görüntülenen metin satırsonu satırları içeriyorsa (bir ~ ile temsil edilir), hedef URL kırılır ve içindeki sadece ilk kelime tutulur.

  Örneğin, çubuk verilerinde aşağıdaki kod:

   from:1935 till:2004 text:"[[Françoise Sagan|Françoise Quoirez,~alias Françoise Sagan]]" color:writer
  

  şu anda şu şekilde işler

  burada hedef Françoise Sagan yerine Françoise ile bağlantı kurar ve fazladan karakterler içeren yanlış araç ipucu metni "Françoise Sagan/.." gösterir. Hedef bağlantı tek bir kelime içeriyorsa bu hata oluşmaz. Metnin tamamını (bağlantının kendisi ile) alıntılarla çevrelemek sorunu çözmez. Ek olarak, bu sürekli olarak zaman çizelgesinin işleme sırasında hatayı göstermeden başarısız olmasına neden olur (tarayıcıda herhangi bir resmi oluşturulmaz).

 • Ek olarak, hedef bağlantı "/" (viki sözdizimi ile) ile başlamasa bile, hedefin mevcut alt sayfayla aynı üst sayfaya ait olduğu varsayılır, bu nedenle bağlantılar içeren zaman çizelgeleri alt sayfalarda (bunun gibi) kullanılamaz.