Extension:CheckUser/cu changes table

This page is a translated version of the page Extension:CheckUser/cu changes table and the translation is 100% complete.

CheckUser uzantısı için bir tablo. Ayrıca bakınız Extension:CheckUser/cu_log table .

Alanlar

cuc_id

Birincil anahtar

cuc_namespace

Sayfalar yeniden adlandırıldığında, RC girişleri DEĞİŞMEZ.

cuc_title

Sayfalar yeniden adlandırıldığında, RC girişleri DEĞİŞMEZ.

cuc_user

user_id

cuc_user_text

user_text

cuc_actiontext

(Document me)

cuc_comment

rc_comment

cuc_minor

rc_minor sayfasına bakın.

cuc_page_id

page_id anahtarı (1.5'ten önce cur_id idi). Bu, değişiklik listesinde o anki adı korurken bağlantıların hareketlerden sonra çalışmaya devam etmesini sağlayacaktır.

cuc_this_oldid

Verilen revizyonun rev_id . Ayrıca bakınız rc_this_oldid .

cuc_last_oldid

Farklı bağlantılar oluşturmak için önceki revizyonun rev_id . Ayrıca bakınız rc_last_oldid .

cuc_type

Düzenleme/yeni/günlük. rc_type sayfasına bakın.

cuc_timestamp

Etkinlik zaman damgası.

cuc_ip

IP adresi, görülebilir.

cuc_ip_hex

Onaltılık olarak IP adresi.

cuc_xff

XFF başlığı, görünür, tüm veriler

cuc_xff_hex

XFF başlığı, son IP, onaltılık olarak

cuc_agent

Kullanıcı aracısı

cuc_private

Özel veri

Şema

mysql> describe cu_changes;
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| cuc_id     | int(11)       | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| cuc_namespace | int(11)       | NO  |   | 0       |        |
| cuc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| cuc_user    | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| cuc_user_text | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| cuc_actiontext | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| cuc_comment  | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| cuc_minor   | tinyint(1)     | NO  |   | 0       |        |
| cuc_page_id  | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| cuc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| cuc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| cuc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| cuc_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL |        |        |
| cuc_ip     | varbinary(255)   | YES |   |        |        |
| cuc_ip_hex   | varbinary(255)   | YES | MUL | NULL      |        |
| cuc_xff    | varbinary(255)   | YES |   |        |        |
| cuc_xff_hex  | varbinary(255)   | YES | MUL | NULL      |        |
| cuc_agent   | varbinary(255)   | YES |   | NULL      |        |
| cuc_private  | mediumblob     | YES |   | NULL      |        |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+