Extension:BounceHandler/bounce records table

This page is a translated version of the page Extension:BounceHandler/bounce records table and the translation is 80% complete.

bounce_records tablosu, geri dönme işleme kayıtlarını içerir

Sütun Açıklama
br_id dizin
br_user Geri dönen başlıklardan kodu çözülen başarısız e-posta kimliği.
br_timestamp Geri dönen e-posta başlıklarından çıkarılan geri dönme zaman damgası.
br_reason Geri dönen e-postadan alınan geri dönen ileti konusu.

Schema

+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| br_id     | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| br_user_email | varbinary(255)  | NO  | MUL | NULL  |        |
| br_timestamp | binary(14)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| br_reason   | varbinary(255)  | NO  |   | NULL  |        |
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexes

+----------------+------------+-------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table     | Non_unique | Key_name     | Seq_in_index | Column_name  | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+----------------+------------+-------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| bounce_records |     0 | PRIMARY      |      1 | br_id     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| bounce_records |     1 | br_mail_timestamp |      1 | br_user_email | A     |      0 |    50 | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| bounce_records |     1 | br_mail_timestamp |      2 | br_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| bounce_records |     1 | br_timestamp   |      1 | br_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+----------------+------------+-------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+