Extension:AbuseFilter/abuse filter log table

This page is a translated version of the page Extension:AbuseFilter/abuse filter log table and the translation is 90% complete.

Alanlar

afl_id

Birincil anahtar

afl_filter_global

Whether the filter triggered is a global filter. 1 if it's a global filter, 0 otherwise.

afl_filter_id

Tetiklenen filtre sayısı.

afl_user

Eylemin yazarının kullanıcı kimliği.

afl_user_text

Eylemin yazarının kullanıcı adı.

afl_ip

Filtre tetiklendiğinde kullanıcının kullandığı IP adresi.

afl_action

Filtreyi tetikleyen eylem. Değerler aşağıdaki değerleri içerebilir: edit, delete, createaccount, move, upload, autocreateaccount, stashupload

afl_actions

Filtrenin eylem hakkında yaptığı şey, virgülle iç içe geçmiş. Örnek:

disallow,tag

afl_var_dump

Daha önce serileştirilmiş bir PHP dizisi olarak saklanan, düzenlemeyle eşleşen filtre değişkenlerinin değeri. İçerik stored-text: ve ardından bir sayı ise, içerik burada değil, text tablosunda depolanır ve sayı old_id bu tablonun tanımlayıcısıdır. Bu, MediaWiki 1.19'dan beri varsayılandır. Harici depolama etkinleştirilirse, içerik varsayılan harici depoda olacaktır. MediaWiki 1.21'den önce, yerel bir PHP dizisi yerine AbuseFilterVariableHolder sınıfının bir örneği serileştiriliyordu. Bunu ayırt etmek için, nativeDataArray işareti yeni girişlerde metin tablosuna eklenir.

Örnek:

stored-text:66019837

afl_timestamp

Filtrelenen eylemin tipik MediaWiki zaman damgası ve dolayısıyla bununla ilgili kötüye kullanım günlüğü girişi.

afl_namespace

Filtrelenen eylemin Hedef Ad Alanı.

afl_title

Filtreleme işleminin hedef başlığı.

afl_wiki

Küresel kötüye kullanım filtreleri kullanılıyorsa, bu alan merkezi DB'de doldurulur ve filtrenin tetiklendiği vikinin kimliğini tutar. wfWikiID ile aynı biçim.

afl_deleted

AbuseLog girişinin gizlenmiş olup olmadığı. Gizlendirirse 1, aksi halde 0

afl_patrolled_by

Kullanılmayan.

afl_rev_id

revision.rev_id ile olan yabancı anahtar, yalnızca bir fark bağlantısını göstermek için kaydedilen düzenlemeler için doldurulur.

Şema

mysql> describe abuse_filter_log;
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| afl_id      | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| afl_global    | tinyint(1)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| afl_filter_id  | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| afl_user     | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| afl_user_text  | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |        |
| afl_ip      | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL  |        |
| afl_action    | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |        |
| afl_actions   | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |        |
| afl_var_dump   | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| afl_timestamp  | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| afl_namespace  | int(11)       | NO  | MUL | NULL  |        |
| afl_title    | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |        |
| afl_wiki     | varbinary(64)    | YES | MUL | NULL  |        |
| afl_deleted   | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |        |
| afl_patrolled_by | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| afl_rev_id    | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL  |        |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Örnek

MariaDB> SELECT afl_id, afl_filter, afl_user, afl_user_text, afl_ip, afl_action, afl_actions, afl_var_dump, afl_timestamp, afl_namespace, afl_title, afl_wiki, afl_deleted, afl_patrolled_by, afl_rev_id FROM abuse_filter_log ORDER BY afl_id DESC LIMIT 1;
+--------+------------+----------+----------------+--------+------------+-------------+----------------------+----------------+---------------+-----------+----------+-------------+------------------+------------+
| afl_id | afl_filter | afl_user | afl_user_text | afl_ip | afl_action | afl_actions | afl_var_dump     | afl_timestamp | afl_namespace | afl_title | afl_wiki | afl_deleted | afl_patrolled_by | afl_rev_id |
+--------+------------+----------+----------------+--------+------------+-------------+----------------------+----------------+---------------+-----------+----------+-------------+------------------+------------+
| 358580 | 9     |    0 | 151.54.106.177 |  NULL | edit    | tag     | stored-text:66020782 | 20140601174723 |       0 | 24:61   | NULL   |      0 |        0 |    NULL |
+--------+------------+----------+----------------+--------+------------+-------------+----------------------+----------------+---------------+-----------+----------+-------------+------------------+------------+
1 row in set (0.01 sec)

Indexes

+------------------+------------+---------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table      | Non_unique | Key_name         | Seq_in_index | Column_name  | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------------+------------+---------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| abuse_filter_log |     0 | PRIMARY          |      1 | afl_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_filter_timestamp_full |      1 | afl_global  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_filter_timestamp_full |      2 | afl_filter_id | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_filter_timestamp_full |      3 | afl_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_user_timestamp    |      1 | afl_user   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_user_timestamp    |      2 | afl_user_text | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_user_timestamp    |      3 | afl_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_timestamp       |      1 | afl_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_page_timestamp    |      1 | afl_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_page_timestamp    |      2 | afl_title   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_page_timestamp    |      3 | afl_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_ip_timestamp     |      1 | afl_ip    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_ip_timestamp     |      2 | afl_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_rev_id        |      1 | afl_rev_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_wiki_timestamp    |      1 | afl_wiki   | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| abuse_filter_log |     1 | afl_wiki_timestamp    |      2 | afl_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------------+------------+---------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+