Správa závad/Životní cyklus hlášení závad

This page is a translated version of the page Bug management/Bug report life cycle and the translation is 100% complete.

Tato stránka popisuje životnost úlohy (hlášení o chybě, požadavky na funkce atd.) v Phabricator .

 • Když je úkol poprvé vytvořen, je mu přidělen stav Otevřené (Open).
 • Když se na úkolu aktivně pracuje, může mu být přidělen stav Probíhá (In Progress).
 • Když konkrétní vývojář plánuje pracovat nebo pracuje na úkolu, v ideálním případě je konkrétní vývojář nastaven jako pověřenec úkolu.
 • Pokud byla počáteční záplata (patch) pro úlohu vložena do nástroje pro kontrolu kódu Gerrit, projekt Patch-For-Review se automaticky přidá k úloze. (Podívejte se na stránku Gerrit/Jak správně napsat text ke commitu .)
 • Uzavření úkolu:
  • Úloha získá stav Vyřešeno (Resolved), když změna kódu, která úlohu opravuje, byla začleněna do Gerrit. To neznamená, že oprava je okamžitě k dispozici na webu Wikimedie, protože to může trvat až dva týdny.
  • Úkolu je přidělen stav Odmítnuto (Declined), když problém nelze reprodukovat, když nebyly poskytnuty chybějící informace, nebo když existuje přijatelné řešení pro dosažení podobného výsledku, jak je požadováno. Tento stav je také nastaven, pokud existuje shoda, že implementace konkrétního úkolu by byla špatný nápad. Například, když je úkol v rozporu s rozsahem konkrétního projektu nebo principy projektu a oprav, nebude schválen správci projektu (nebo produktovými manažery, pokud existují). Alternativou k označení úlohy jako odmítnuté mohou být v závislosti na specifikách uživatelské preference, globální konfigurační proměnná, opětovná implementace nebo rozvětvení kódu.
  • Úloha je označena stavem Neplatné (Invalid), když úloha nepopisuje skutečné nesprávné chování nebo když se jedná o změnu, která je mimo pravomoci vývojářů komponenty. Například úkoly navrhující změny softwaru třetích stran nebo nastavení webových stránek třetích stran jsou NEPLATNÉ, stejně jako požadavky, které jsou v rozporu se zákonnými nebo smluvními závazky.
  • Úkolu je přidělen stav Duplikované (Duplicate), když byl úkol již dříve nahlášen a byl sloučen do jiného úkolu, bez ohledu na to, zda byl jiný úkol již vyřešen nebo ne.
  • Volitelně je nastaveno klíčové slovo Ověřeno (Verified), pokud tester kontroly kvality nebo autor úlohy potvrdil sloučenou opravu v Gerrit poté, co byla nasazena.
 • Pokud byl úkol označen jako Vyřešeno a ukáže se, že to bylo nesprávné, stav úkolu lze změnit zpět na Otevřené.
 • Pokud úloha čeká na další vstup (např. od autora úlohy nebo třetí strany, jako je upstream) a nelze s ní aktuálně jednat, je dočasně přidělen stav Zastaveno (Stalled). Stav Zastaveno lze také zadat, když úkol čeká na vyřešení svých dílčích úkolů.

Dokončování úkolů

Různé týmy dokončují práci na úkolech odlišně, viz Phabricator/Project management . Někteří jej přesunou do sloupce "Hotovo" (Done) na pracovní ploše projektu poté, co QA a produktový management změnu zkontrolují, a změní stav úkolu na "Vyřešeno" pouze tehdy, když dokončí aktuální "běh" nebo když je kód k dispozici ve výrobě. Jiné změní stav úlohy na Vyřešeno v okamžiku, kdy je sloučena změna kódu, která dokončí úlohu, přičemž její značky a sloupec pracovní plochy zůstanou nezměněny.

Kdy mohu použít opravu

Krátká odpověď pro webové stránky Wikimedie je: Někde mezi týdnem až třemi týdny poté, co byl úkol uzavřen jako Vyřešeno. Další podrobnosti najdete na stránce wikitech:Deployments.