Balon bildirimleri

This page is a translated version of the page Bubble notifications and the translation is 100% complete.

Balon bildirimleri, bir web sayfasında bildirimleri görüntülemek için MediaWiki'nin bir parçası olarak geliştirilen bir JavaScript sistemidir.

Balon bildirimi örneği

Özellikler

  • Birden fazla bildirim: Aynı anda birden fazla bildirim görüntüleyebilir. Her biri bağımsız olarak kapatılabilir.
  • Otomatik kapanma: Bir bildirim, kısa bir süre sonra otomatik olarak kapanacak şekilde yapılandırılabilir. Bu varsayılan olarak etkindir, ancak bu sistemi kullanan bireysel özellikler gerektiğinde belirli bildirimler için devre dışı bırakmayı seçebilir.
  • Etiketleme: Bir bildirime isteğe bağlı olarak bir ad (veya "etiket") verilebilir. Halen etkin olan eski bir bildirimle aynı ada sahip yeni bir bildirim oluşturulduğunda, eski bildirimin yerine yenisi gönderilir. Bu, eski, eksik veya yinelenen bildirimlerin görünmesine neden olacak şekilde iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlar (örneği kullanım örnekleri)

API

Balon bildirimleri için giriş noktası mw.notify() yöntemidir. Bazı örnekler:

mw.notify( 'This is a notification.' ); // Send a plaintext notification
mw.notify( mw.message( 'some-message' ) ); // Use an i18n message to send a notification
mw.notify( $( '<span>This is an <u>HTML</u> notification.</span>' ) ); // Send an HTML notification with a jQuery instance (a DOM node also works)

mw.notify( 'Test', { title: 'Title!' } ); // Give the notification a title
mw.notify( 'Test', { autoHide: false } ); // Don't automatically hide the notification
mw.notify( 'Test', { tag: 'foobar' } ); // Send a notification tagged with a tag
mw.notify( 'Test 2', { tag: 'foobar' } ); // This one will replace the previous 'foobar' notification.

Biçim: mw.notify(message, options), mevcut seçenekler:

  • autoHide – Bildirimin gösterildikten sonra otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini veya devam edip etmeyeceğini gösteren bir booledir.
  • autoHideSeconds – Otomatik gizleme bildirimlerinin zaman aşımı süresi saniye sayısı.
  • tag – İsteğe bağlı bir dize. Bir bildirim etiketlendiğinde, bu etikete sahip yalnızca bir mesaj görüntülenir. Zaten görüntülenen etiketle aynı etikete sahip yeni bir bildirim göstermeye çalışmak, diğer bildirimin kapatılmasına ve bu yeni bildirimin önceki bildirimle aynı yerde açılmasına neden olur.
  • title – Bildirim için isteğe bağlı bir başlık. İçeriğin üstünde, genellikle kalın yazı ile gösterilir.
  • type – Stil oluşturmak için kullanılan mesajın türü için isteğe bağlı bir dize: Örnekler: 'info', 'warn', 'error', 'success'.
  • visibleTimeout – AutoHide zaman aşımının, sayfanın kullanıcı tarafından görülebileceği süreyi mi yoksa duvar saati zamanını mı kullanacağını gösteren bir booledir.


Ayrıca bakınız

Kod yönetimi