Alea

This page is a translated version of the page Alea and the translation is 100% complete.

Alea.php sī JavaScript alea.js ê pòo-tsíng uī-sòo suî-ki senn-sîng-khì ê sûn PHP pōo-khió.

Guā-pōo liân-kiat