API:Tokens

This page is a translated version of the page API:Tokens and the translation is 94% complete.
MediaWiki sürümü:
1.24

API:Tokens modülü, bir sayfayı günlüğe kaydetme, düzenleme veya taşıma ve değişiklikleri izleme veya devriye gezme gibi veri değiştirme işlemlerinin gerektirdiği anahtarlar sağlar. Her işlem için belirli bir anahtar türüne ihtiyacınız vardır. Örneğin: Eylem API üzerinden bir viki sitesine oturum açmak istiyorsanız, devam etmek için "login" türünde bir anahtara ihtiyacınız olacaktır.

For help in migrating older code, refer to Deprecation of legacy API token parameters

API belgesi


meta=tokens

(main | query | tokens)

Gets tokens for data-modifying actions.

Parameter:
type

Types of token to request.

Values (separate with | or alternative): createaccount, csrf, deleteglobalaccount, login, patrol, rollback, setglobalaccountstatus, userrights, watch
Default: csrf
Examples:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [open in sandbox]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [open in sandbox]

Örnek

GET isteği


Yanıt

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "tokens": {
      "logintoken": "9ed1499d99c0c34c73faa07157b3b6075b427365+\\"
    }
  }
}

Örnek kod

Python

#!/usr/bin/python3

"""
  tokens.py
  MediaWiki API Demos
  Demo of `Token` module: Fetch token of type `login`
  MIT License
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://www.mediawiki.org/w/api.php"

PARAMS = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "type": "login",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS)
DATA = R.json()

LOGIN_TOKEN = DATA['query']['tokens']['logintoken']

print(LOGIN_TOKEN)

PHP

<?php

/*
  tokens.php

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Token` module: Fetch token of type `login`

  MIT License
*/

$endPoint = "https://www.mediawiki.org/w/api.php";
$params = [
  "action" => "query",
  "meta" => "tokens",
  "type" => "login",
  "format" => "json"
];

$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params );

$ch = curl_init( $url );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
$output = curl_exec( $ch );
curl_close( $ch );

$result = json_decode( $output, true );
echo( $result['query']['tokens']['logintoken'] . "\n" );

Perl

#!/usr/bin/perl

# token.pl
# MediaWiki API Demos
# Demo of `Token` module: Fetch token of type `login`
# WTFPL

use strict;
use warnings;
use JSON;
use LWP::UserAgent;
use URI;

my $url = URI->new('https://www.mediawiki.org/w/api.php');
my %params = (
	'action' => 'query',
	'meta'  => 'tokens',
	'type'  => 'login',
	'format' => 'json',
);
$url->query_form(%params);
my $ua = LWP::UserAgent->new();
my $response = $ua->get($url);
my $data = JSON::decode_json($response->content);
my $login_token = $data->{'query'}{'tokens'}{'logintoken'};
print "$login_token\n";

JavaScript

/*
  tokens.js
  MediaWiki API Demos
  Demo of `Token` module: Fetch token of type `login`
  MIT License
*/

var request = require('request'),
  url = "https://www.mediawiki.org/w/api.php";

var params = {
  action: "query",
  meta: "tokens",
  type: "login",
  format: "json"
};

request.get( { url: url, qs: params }, function( error, response, body ){
  body = JSON.parse( body );
  console.log( body.query.tokens.logintoken );
});

MediaWiki JS

/*
  tokens.js
  MediaWiki API Demos
  Demo of `Token` module: Fetch token of type `csrf`
  MIT License
*/

var params = {
		action: 'query',
		meta: 'tokens',
		type: 'csrf',
		format: 'json'
	},
	api = new mw.Api();

api.get( params ).done( function ( data ) {
	console.log( data.query.tokens.csrftoken );
} );

Olası hatalar

Kod Bilgi

Parametre geçmişi

 • v1.27: login, createaccount tanıtıldı

Ayrıca bakınız