API:Emailuser

This page is a translated version of the page API:Emailuser and the translation is 100% complete.


Anahtar

Bir e-posta göndermek için bir e-posta anahtarı gereklidir. Bu anahtar, düzenleme anahtarını eşittir ve tüm alıcılar için aynıdır, ancak her girişte değişir. E-posta anahtarları action=query&meta=tokens üzerinden veya aşağıdaki yöntem kullanılarak elde edilebilir:

Bir e-posta anahtarı alma

Sonuç
{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "tokens": {
      "csrftoken": "7773cbfff263682c97ffc74b8672cbf25a5e0045+\\"
    }
  }
}

kullanıcılara eposta gönderimi

action=emailuser ile onaylanmış bir e-posta adresi olan kullanıcılara e-posta gönderebilirsiniz. E-posta göndermek oran sınırlarına tabidir.

Parametreler

 • target: Eposta gönderilecek kullanıcı
 • subject: Mesajın konusu
 • text: Mesaj
 • token: Önceki istekte elde edilen anahtar. + ile %2B olarak kodlamaya özen gösterin
 • ccme: Ayarlanırsa, e-postanın bir kopyası size gönderilecektir

Örnekler

Bu örnekte, tüm parametreler basitlik adına bir GET isteğinde iletilir. Ancak action=emailuser, POST istekleri gerektirir; GET istekleri bir hataya neden olur.

User:Catrope ile e-posta gönderme

Sonuç
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<api>
 <emailuser result="Success" />
</api>

Örnek kod

Python

#!/usr/bin/python3

"""
  send_email.py

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Emailuser` module: sending POST request to send email to wiki user

  Author: Jayprakash12345
  MIT license
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://test.wikipedia.org/w/api.php"

# Step 1: GET request to fetch login token
PARAMS_0 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "type": "login",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_0)
DATA = R.json()

LOGIN_TOKEN = DATA['query']['tokens']['logintoken']

# Step 2: POST request to log in. Use of main account for login is not
# supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
# (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
PARAMS_1 = {
  "action": "login",
  "lgname": "your_bot_username",
  "lgpassword": "your_bot_password",
  "lgtoken": LOGIN_TOKEN,
  "format": "json"
}

R = S.post(URL, data=PARAMS_1)

# Step 3: GET request to fetch Email token
PARAMS_2 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_2)
DATA = R.json()

EMAIL_TOKEN = DATA['query']['tokens']['csrftoken']

# Step 4: POST request to send an email
PARAMS_3 = {
  "action": "emailuser",
  "target": "Test",
  "subject": "Hi",
  "text": "Just wanted to say hi",
  "token": EMAIL_TOKEN,
  "format": "json"
}

R = S.post(URL, data=PARAMS_3)
DATA = R.text

print(DATA)

PHP

<?php

/*
  send_email.php

  MediaWiki API Demos
	Demo of `Emailuser` module: sending POST request to send email to wiki user

  MIT license
*/

$endPoint = "https://en.wikipedia.org/w/api.php";

$login_Token = getLoginToken(); // Step 1
loginRequest( $login_Token ); // Step 2
$csrf_Token = getCSRFToken(); // Step 3
sendemail( $csrf_Token ); // Step 4

// Step 1: GET request to fetch login token
function getLoginToken() {
	global $endPoint;

	$params1 = [
		"action" => "query",
		"meta" => "tokens",
		"type" => "login",
		"format" => "json"
	];

	$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params1 );

	$ch = curl_init( $url );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	$result = json_decode( $output, true );
	return $result["query"]["tokens"]["logintoken"];
}

// Step 2: POST request to log in. Use of main account for login is not
// supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
// (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
function loginRequest( $logintoken ) {
	global $endPoint;

	$params2 = [
		"action" => "login",
		"lgname" => "your_bot_username",
		"lgpassword" => "your_bot_password",
		"lgtoken" => $logintoken,
		"format" => "json"
	];

	$ch = curl_init();

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $endPoint );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $params2 ) );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

}

// Step 3: GET request to fetch CSRF token
function getCSRFToken() {
	global $endPoint;

	$params3 = [
		"action" => "query",
		"meta" => "tokens",
		"format" => "json"
	];

	$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params3 );

	$ch = curl_init( $url );

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	$result = json_decode( $output, true );
	return $result["query"]["tokens"]["csrftoken"];
}

// Step 4: POST request to send an email
function sendemail( $csrftoken ) {
	global $endPoint;

	$params4 = [
		"action" => "emailuser",
		"target" => "ABCD",
		"subject" => "API test",
		"text" => "Good to see you",
		"token" => $csrftoken,
		"format" => "json"
	];

	$ch = curl_init();

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $endPoint );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $params4 ) );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	echo ( $output );
}

JavaScript

/* 
  send_email.js
 
  MediaWiki API Demos
  Demo of `Emailuser` module: sending POST request to send email to wiki user

  MIT license
*/

var request = require('request').defaults({jar: true}),
  url = "https://en.wikipedia.org/w/api.php";

// Step 1: GET request to fetch login token
function getLoginToken() {
  var params_0 = {
    action: "query",
    meta: "tokens",
    type: "login",
    format: "json"
  };

  request.get({ url: url, qs: params_0 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    var data = JSON.parse(body);
    loginRequest(data.query.tokens.logintoken);
  });
}

// Step 2: POST request to log in. 
// Use of main account for login is not
// supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
// (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
function loginRequest(login_token) {
  var params_1 = {
    action: "login",
    lgname: "bot_username",
    lgpassword: "bot_password",
    lgtoken: login_token,
    format: "json"
  };

  request.post({ url: url, form: params_1 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    getCsrfToken();
  });
}

// Step 3: GET request to fetch CSRF token
function getCsrfToken() {
  var params_2 = {
    action: "query",
    meta: "tokens",
    format: "json"
  };

  request.get({ url: url, qs: params_2 }, function(error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    var data = JSON.parse(body);
    send_email(data.query.tokens.csrftoken);
  });
}

// Step 4: POST request to send an email
function send_email(csrf_token) {
  var params_3 = {
    action: "emailuser",
    target: "ABCD",
    subject: "API Test",
    text: "Hello",
    token: csrf_token,
    format: "json"
  };

  request.post({ url: url, form: params_3 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    console.log(body);
  });
}

// Start From Step 1
getLoginToken();

MediaWiki JS

/*
	send_email.js

	MediaWiki API Demos
	Demo of `Emailuser` module: sending POST request to send email to wiki user

	MIT License
*/

var params = {
		action: 'emailuser',
		target: 'ABC',
		subject: 'Hi',
		text: 'Just wanted to say hi',
		format: 'json'
	},
	api = new mw.Api();

api.postWithToken( 'csrf', params ).done( function ( data ) {
	console.log( data );
} );

Olası hatalar

Olağan şeylere ek olarak:

Kod Bilgi
cantsend Giriş yapmadınız, onaylanmış bir e-posta adresiniz yok veya diğer kullanıcılara e-posta göndermenize izin verilmediğinden e-posta gönderemezsiniz.
blockedfrommail E-posta göndermeniz engellendi.
usermaildisabled Kullanıcı epostası pasifleştirildi
notarget Bu işlem için geçerli bir hedef belirtmediniz.
noemail Bu kullanıcı geçerli bir e-posta adresi belirtmemiş.
Bu kullanıcı, diğer kullanıcılardan e-posta almamayı tercih etti.

Eposta gönderebilme durumunu kontrol etmek

Bir e-posta göndermeye çalışmadan önce, kullanıcının e-posta ile gönderilebilir olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir. Bunu yapmak için kullanıcı (veya aynı anda birkaç kullanıcı) üzerinde bir liste sorgusu yürütebilirsiniz. İşte Ajax kullanan bir örnek:

new mw.Api().get( {
 action: 'query',
 list: 'users',
 ususers: mw.config.get( 'wgTitle' ),
 usprop: 'emailable',
 rawcontinue: ''
} ).done( function( getEmailable ) {
 alert( ( getEmailable.query.users[ 0 ][ 'emailable' ] !== undefined ) ? 'emailable' : 'not emailable' );
} );

İstemci tarafı komut dosyasından test yapıyorsanız, t-emailuser liste öğesinin varlığını kontrol etmek de mümkündür:

emailable = $( '#t-emailuser' ).length ? true : false;

action=emailuser

(main | emailuser)
 • This module requires read rights.
 • This module requires write rights.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Email a user.

Parameters:
target

User to send the email to.

This parameter is required.
subject

Subject header.

This parameter is required.
text

Email body.

This parameter is required.
ccme

Send a copy of this mail to me.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Example:
Send an email to the user WikiSysop with the text Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]